När du har slutfört en testrunda är det dags att analysera resultatet. Gör det när du har testsvaren fräscht i ditt minne! Om ni är i ett team, samla teamet och gör det så snart som möjligt. Tänk noga igenom hur du kan använda dina resultat för att göra nästa version av prototypen.

1. Titta på testets angivna mål

För att hålla rätt kurs kan det vara bra att gå tillbaka och titta på testets angivna mål som du skrev ner i Testplanen. Det är ett bra sätt att påminna sig om vad du ville lära av testet.


2. Granska resultatet som du samlade in

Du har samlat in svaren från människorna som testade din prototyp. Detta finns kanske in mallen för Testresultat anteckningar.

Jämför svaren, både positiva och negativa, från olika personer. Finns det kommentarer eller reaktioner som alla eller de flesta testare har gemensamt? Vet du varför testarna har sagt eller reagerat så?

Det här är dina lärdomar från testet.


3. Vad lärde du dig?

Sammanfatta dina lärdomar och anteckna tankar för hur du kan ändra din prototyp eller hur du ska göra nästa gång du ska testa.

Ibland kan det hända att det är svårt att se en röd tråd i testresultaten. Det är helt okej. Men fundera på varför det är så; kan det till exempel vara så att ni behöver testa med fler, för att hitta mer entydiga svar? Var det så att test-förhållandena var väldigt olika från test till test?

Behöver du hjälp?

Kom ihåg att du alltid kan ta hjälp av innovationsledaren på din förvaltning!

Efter utvärdering av testet, gå till nästa steg: 12. Vad händer nu?