Nu när du har planerat in din workshop är det dags att bestämma vad ni ska göra under den. För att få ut det mesta av din och dina kollegors värdefulla tid är det viktigt att du avsätter tid åt att förbereda workshoppen.

Följ guiden nedan för att förbereda en effektiv och inkluderande upplevelse.

1. Sätt ramarna

Innan du kan börjar förbereda i detalj vad ni ska göra på workshoppen, är det viktigt att klargöra workshoppens syfte och vad du förväntar dig för resultat av den.

Ett enkelt sätt att göra detta är att följa den så kallade IDOARRT-metoden. IDOARRT står för Intention, Desired Outcome, Agenda, Rules, Roles and Responsibilities and Time, det vill säga syfte, önskat resultat, agenda, regler, roller och ansvar samt tid. Prova den och återvänd sedan till guiden för att ta nästa steg.

IDOARRT-mötesdesign

Öppna

2. Designa detaljen

När du har ramar för din workshop så kan du börja att designa detaljerna. Ta din IDOARRT-agenda från föregående steg och utforska metoderna härunder för att hitta en som passar ditt sammanhang.

Känn dig fri att anpassar metoderna så att de funkar för dig! Om någon behöver vara lite längre eller kortare, eller om du vill byta ordning på något, bara gör det.

Workshopidéer för att jobba med stadens utmaningar

Öppna

När du har planerat din workshop, gå till nästa steg: 3. Håll i workshoppen