Kanske har du lagt märke till att invånare inte använder vissa av stadens tjänster, trots att det kunde hjälpa dem. Kanske är du frustrerad över en ineffektivitet på jobbet och känner att sättet ni arbetar på är tidsödande och leder till irritation? Kanske ser du ett skav som kopplas till en av Helsingborgs större utmaningar?

När vi pratar om utmaningar i denna guide kan det röra sig om ett problem, ett krångel, ett skav eller okänt behov, som gör livet svårare för någon. Oavsett utmaning så är det ett bra första steg att samla in information om utmaningen. Det kan ge dig nya eller mer nyanserade perspektiv på frågan.

Du kan börja med att ladda ner och använda denna anteckningsmall så att du kan samla alla dina anteckningar på ett ställe.

Anteckningsmall

Ladda ner mall

Skriv sedan ut antingen mallen (om du föredrar att skriva för hand) eller öppna den digitalt så att du kan skriva på den.

1. Skriv ner dina tankar om utmaningen

Ta en kopp kaffe, sätt dig bekvämt och skriv ned dina tankar om utmaningen. Kanske sitter du själv på kunskap om utmaningen eller varför det är viktigt att lösa den. Fundera igenom följande frågor:

  • Varför är det viktigt att lösa denna utmaning?
  • Hur hänger utmaningen ihop med min arbetsplats?
  • Vilka andra aktörer kan du behöva involvera?
  • Varför tycker du att just denna utmaning är så viktig att lösa.

Anteckna dina tankar i den första rutan av mallen.


2. Googla

Nu kan du bygga på din kunskap om utmaningen med att googla. Ta reda på vad som skrivits och gjorts åt utmaningen i Helsingborg och i världen. Följ den här metoden och återvänd hit för nästa steg.

Googla

Öppna

3. Titta på stadens brännpunkter

Nu kan du ta en titt på stadens trend- och omvärldsanalys som beskriver lokala och globala trender.

Kika extra på det senaste årets brännpunkter och se om något där relaterar till din utmaning. Detta kan göra att du bättre förstår utmaningen och får en känsla för om utmaningen kommer att förvärras, förbättras eller vara den samma i den närmsta framtiden.

Följ den här metoden och återvänd hit för nästa steg.

Titta på brännpunkterna

Öppna

4. Ta ett beslut

Vad har du lärt dig efter att ha följt tidigare steg? Känner du fortfarande att du vill sätta tänderna i utmaningen och att det är viktigt att hitta lösningar på den?

Dags att fatta en beslut:

  • Fortsätta arbeta med utmaningen (Gå till nästa steg: 2. Ringa in utmaningen)
  • Eller avbryt arbetet och gå vidare med en annan utmaning.

Om du bestämmer dig för att avbryta arbetet, tänk igenom vad du har lärt dig som kan hjälpa dig nästa gång du identifierar en utmaning. Vad skulle du göra annorlunda i arbetet med nästa utmaning?