Hur upptäcker vi snabbare kommande hälsoproblem?
Hälsa

Hur upptäcker vi snabbare kommande hälsoproblem?

Trenden är att den enskilde kommer att få allt större ansvar för sin egen hälsa framöver, där digitala tjänster och expertsystem hjälper oss att undvika att bli sjuka. ​

Hur säkerställer vi att vi på ett effektivt och tryggt sätt tidigt kan upptäcka tecken på våra vanligaste sjukdomar, så att förebyggande åtgärder kan sättas in tidigare?

Kontakt: Johan.mullern-aspeggren@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: