Hur tillgodoser vi de äldres nya och växande behov?
Hälsa

Hur tillgodoser vi de äldres nya och växande behov?

Andelen helsingborgare som är över 80 år förväntas öka med ca 40 procent fram till 2030. ​

​De nya generationerna äldre har andra förväntningar på staden jämfört med tidigare. Många vill leva ett aktivt liv högt upp i åldrarna och det ställer allt större krav på tjänster kopplade till detta. Det handlar också om ökade möjligheter till individuella val kring till exempel digitala lösningar, boende, mobilitet och fritid. Hur kan vi möta denna utveckling?

Kontakt: Johan.mullern-aspeggren@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ kopplade till utmaningen