Hur skapar vi attraktiva boendemöjligheter för äldre?
Boende

Hur skapar vi attraktiva boendemöjligheter för äldre?

Vi vill att våra invånare ska ha ett hälsosamt och självständigt liv med attraktiva boendemöjligheter. ​

Vilka smarta boendelösningar bidrar till ökad trygghet och ökad livskvalitet? 40-talisterna är mer välutbildade, resursstarka och individualistiska jämfört med tidigare generationer. Hur möter vi deras behov och krav?

Kontakt: Daniel.edenstrom@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: