Hur motverkar vi segregation och polarisering i samhället?
Integration

Hur motverkar vi segregation och polarisering i samhället?

Socioekonomiska skillnader tenderar att öka i Helsingborg. Det finns skillnader inom till exempel hälsa, utbildning och förvärvsarbete.

Detta har redan skapat en grogrund för minskad sammanhållning, minskad tillit, upplevelse av otrygghet och på sikt en marginalisering som kan komma till uttryck genom social oro. De socioekonomiska skillnaderna är stora mellan olika stadsdelar, men också inom vissa stadsdelar. Hur kan vi motverka detta? På vilket sätt kan vi adressera utmaningen redan i förskolan och skolan? Hur ökar vi möjligheterna till egenförsörjning, trygghet och delaktighet?

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Kontakt: Peter.ekstrom@helsingborg.se

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: