Hur minskar vi vårt klimatavtryck och får ett mer cirkulärt samhälle?
Klimat & Miljö

Hur minskar vi vårt klimatavtryck och får ett mer cirkulärt samhälle?

Om 15 år ska Helsingborg vara klimatneutralt, vilket kräver en utsläppsminskning med 33 % och en kolsänka på 15 %.

Fler människor bor i städer och städer svarar för 75 procent av den globala energianvändningen, 75 procent av de globala utsläppen och 50 procent av den globala avfallsproduktionen.

Hur stimulerar vi innovation som leder till ett mer cirkulärt och klimatsmart samhälle? Hur åstadkommer vi medvetenheten, viljan och beteendeförändringen som måste till för att vi ska kunna uppfylla Parisavtalet och de mål som satts upp av såväl Helsingborgs stad som EU?

Kontakt: jens.gille@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ kopplade till utmaningen