Hur kan vi ta bort språkhindret för utrikesfödda?
Integration

Hur kan vi ta bort språkhindret för utrikesfödda?

Språket är en avgörande faktor för att integrera människor i sitt nya samhälle. Det är först när nyanlända behärskar språket som de kan etablera sig på arbetsmarknaden ordentligt.

Idag är detta en stor utmaningen för kommunen. Hela 65 procent av de arbetslösa och 72 procent av de som uppbär försörjningsstöd är utrikesfödda. Särskilt svårt är det att få ut utrikesfödda kvinnor i arbetslivet. Utmaningen består till stor del i att många saknar utbildning på gymnasienivå, vilket ofta krävs för att få arbete i Sverige. Hur kan vi ta bort språkhindret för utrikesfödda så att de får en kortare väg till arbete?

Kontakt: Peter.ekstrom@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: