Hur kan vi dra nytta av det ökande platsoberoendet?
Digitalisering & Teknik

Hur kan vi dra nytta av det ökande platsoberoendet?

Den accelererande digitaliseringen har drivit fram flera utvecklingssprång där platsers olika roller kullkastas, förändras eller minskar.

Utvecklingen har kommit till en punkt där många gamla seglivade sanningar inte längre gäller. Den medför till exempel att stadskärnan håller på att mista flera av sina tidigare roller när färre utför arbete och inköp där och att orter på landsbygden på kort tid ”återfått” service, tjänster och funktioner som tidigare försvunnit men nu återkommit i ny digital form. Förändringen snabbar också på strukturomvandlingen inom näringslivet och skapar nya behov och utmaningar för företagen. Det ökande platsoberoendet minskar även behovet att vara på plats för att utföra arbete och förändrar synen på var och när det bör utföras.

Hur kan vi möta det ökade platsoberoendet i planeringen av bostäder och verksamhetsmark? Hur utvecklar vi stadskärnan när den tappar en del av sin tidigare betydelse? Hur kan vi bygga vidare på Helsingborgs styrkepositioner inom till exempel transport, logistik och handel när platsers betydelse omdefinieras? Hur kan möta och dra nytta av den förändrade synen på distansarbete?

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Kontakt: Karolina.ekerlund@helsingborg.se

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: