Hur får vi människor att känna sig mindre ensamma?
Hälsa

Hur får vi människor att känna sig mindre ensamma?

De som lever i nära relationer har den bästa psykiska och fysiska hälsan, och de lever längre. ​

Social isolering är hälsofarligt och jämförbart med att ha dåliga levnadsvanor. Ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken ökar också för psykiska problem. Hur kan vi hitta nya sätt att bryta ofrivillig ensamhet? Under den pågående pandemin med restriktioner för äldre har utmaningarna ökat.

Kontakt: bitte.wikstrom@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: