Hur får vi barn att röra på sig mer?
Hälsa

Hur får vi barn att röra på sig mer?

Vi rör på oss mindre och mindre, framför allt gäller detta unga tjejer. Detta kan leda till långsiktiga hälsoeffekter som inlärningsproblem och minskat välbefinnande.​

Unga behöver ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och träning, enligt Svenska Läkarkåren. Bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når idag den nivån. Helsingborg stad är med i forskningsprojektet Ung livsstil. Siffror därifrån visar att det bland Helsingborgs högstadieelever är 25 procent som rör på sig en gång eller mindre varje vecka.  Hur kan vi stimulera barn och unga till ett mer aktivt liv?

Kontakt: Brita.Jensen@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: