Hur blir vi bättre på att individualisera undervisningen?
Lärande och Etablering

Hur blir vi bättre på att individualisera undervisningen?

Det är sällan det mest effektiva att använda samma undervisningsmetodik på en stor grupp människor som har olika bakgrund och förutsättningar. ​

Barn och elever i skolan är alla olika och har olika bakgrund, förutsättningar och behov för sitt lärande. Hur skapar vi möjligheter för en undervisning som är anpassad efter varje elevs behov? Hur kan vi bli skickligare i att snabbare hitta rätt stöd för varje elev så att eleven når kunskapsmålen? Hur kan vi använda den data vi får i takt med att läromedel och undervisning digitaliseras?

Kontakt: Cecilia.larsson@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: