Plattform

Yggio samlar hela stadens IoT-data

Yggio samlar hela stadens IoT-data

Data från uppkopplade föremål samlas in

Yggio är plattformen som samlar in hela stadens IoT-data, alltså datan från alla våra uppkopplade föremål. Datan kan sedan analyseras och användas för att ta fram nya smarta tjänster.

Genom att samla in data från våra uppkopplade enheter kan vi få bättre insikter, ta bättre beslut och automatisera processer som idag är manuella. Detta i sig leder till att vi kan frigöra resurser vilket gör att vi får kortare ledtider och minskade kostnader.

IoT är en förkortning av Internet of Things, som oftast översätts till Sakernas internet på svenska. Det är ett samlingsnamn för vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, som har inbyggd elektronik och uppkoppling. Uppkopplingen gör att sakerna kan styras och/eller utbyta data med varandra.

Stadens IoT-plattform kan nyttjas av stadens nio förvaltningar, stadens olika bolag samt alla medlemmar av Familjen Helsingborg.

Kontakt

Namn: Andreas Postl
E-post: andreas.postl@helsingborg.se

Namn: Thomas Huldt
E-post: thomas.huldt@helsingborg.se

Kom igång

Är ni intresserade av att veta mer om tekniken eller om ni har en IoT-idé som ni vill prova, kontakta vår IoT-samordnare Thomas Huldt.