Plattform

Datavalvet kvalitetssäkrar, tvättar och strukturerar stadens data

Datavalvet kvalitetssäkrar, tvättar och strukturerar stadens data

Hela stadens datalager

Datavalvet är hela stadens gemensamma lagringsplats för historisk verksamhetsdata. Genom Datavalvet kvalitetssäkras, tvättas och struktureras datan, så att vi kan analysera den vidare och jobba med utveckling av nya tjänster. Vi kallar det för möjlighetsdriven innovation, eftersom att vi genom datan kan upptäcka behov och se nya mönster. Till exempel skulle Datavalvet kunna samla in data till en ruttplaneringstjänst, från en mängd olika källor för att skapa en så komplett bild av trafikläget som möjligt. AI skulle kunna tränas upp för att säga vilken rutt som är den bästa vid en given tidpunkt.

Ruttplaneringstjänsten är bara en möjlighet av många. Genom att samla kvalitetssäkrad verksamhetsdata på ett och samma ställe kommer vi få bättre insikt och överblick över alla våra verksamheter. Vi kommer kunna ta bättre beslut och erbjuda nya personanpassade tjänster. Datavalvet kommer även möjliggöra enklare tillgängliggörande av data, både för internt och externt bruk, vilket är grunden för datadriven innovation.

Datavalvet är framtaget för internt bruk. Målet är att hjälpa stadens förvaltningar att på ett gemensamt och strukturerat sätt lagra historisk verksamhetsdata. Datan ska sedan göras tillgänglig för olika ändamål och för olika intressenter – såväl interna som externa.

Kontakt

Namn: Magnus Lindhe
E-post: magnus.lindhe@helsingborg.se