Plattform

Datatorget låter stadens system prata och samarbeta med varandra

Datatorget låter stadens system prata och samarbeta med varandra

Integrationsplattformen som kopplar ihop stadens system

Datatorget är en integrationsplattform, som kopplar ihop system med varandra. Det betyder att systemen kan dela data och information med varandra, och till och med låna funktioner från varandra. En funktion som saknas i ett system kan alltså lånas av ett annat. Till exempel kan en kunddatabas låna en funktion från ett separat ekonomisystem. Tidigare kanske det bara var möjligt att ställa ut fakturor i ekonomisystemet, men genom Datatorget kan kunddatabasen låna fakturafunktionen från ekonomisystemet. Utan att behöva byta system eller ens skifta fönster, går att alltså att ställa ut en faktura snabbt och enkelt.

Genom Datatorget kan stadens nio förvaltningar jobba mer på kors och tvärs, och på så sätt skapa stora vinster. Det blir nämligen mycket lättare att samarbeta över gränserna när olika data från olika system är i synk. Vi får bättre datakvalitét, vilket gör att vi kan förbättra och effektivisera våra processer. Våra ledtider blir kortare vilket frigör resurser och därmed ger oss besparingar i det långa loppet.

Kontakt

Namn: Magnus Lindhe
E-post: magnus.lindhe@helsingborg.se

Standardiserade integrationer

För att de olika systemen ska kunna prata med varandra krävs ett gemensamt språk. Det skapas genom standardiserade integrationer - och öppen åtkomst till specifikationer och datamodeller.

Standardiserade säkerhetslösningar

Genom Datatorget fås standardiserade säkerhetslösningar, som gäller för alla system som ska kopplas samman. Till exempel görs inloggningar och autensieringar direkt i Datatorget istället för i respektive system. Att ha ett och samma säkerhetsramverk underlättar och spar tid för utvecklarna.

Verktyg för utveckling av nya tjänster

Genom Datatorget kan vi återanvända integrationer och lösningar, när liknande problem dyker upp. Om vi till exempel har utvecklat en funktion för att verifiera e-postadresser kan den funktionen sedan användas om och om igen.

Skalbar och driftsäker plattform

Genom lastbalansering, cachning mm. skapas en skalbar och driftsäker plattform.

Kom igång

Projektet är under utveckling. För mer information kontakta Magnus Lindhe.