Plattform

Augmented Sandbox – en stadsgemensam AR-lösning

Augmented Sandbox – en stadsgemensam AR-lösning

Vad är AR?

AR står för Augmented Reality och betyder att man kan uppleva 3D-objekt som ser ut att befinna sig i verkligheten genom kameran i en telefon. AR är ingen ny teknik, tankarna uppstod redan 1901 enligt Wikipedia. På senare år har den börjat bli mer och mer vanlig då var persons telefon blivit allt bättre på att hantera 3D-objekt i kamera och placera ut dessa i verkligheten. Ett av de mest kända exemplen på senare år är mobilspelet Pokemon Go. Ett annat bra exempel är hur man på IKEAs hemsida eller i appen IKEA Place kan prova hur en soffa passar i ett rum med hjälp av AR. Det finns ju en massa andra möbelföretag, och att testmöblera i AR blir allt vanligare.

Vad kan vi använda AR till i kommunen?

Tänk dig att du skall arbeta med att renovera ett torg, en lekplats eller bygga en ny fastighet. Med hjälp av AR kan du låta människor se hur ombyggnationen eller nybygget kommer se ut i miljön. Nya gungor, annorlunda rutschkana eller nya buskar vid torget utanför biblioteket? Såklart kan du göra det på det traditionella sättet, att visa en arkitektskiss eller en moodboard. Med hjälp av AR blir det istället möjligt att få en uppfattning om hur den faktiska platsen kommer se ut, och att kunna röra sig runt på platsen själv för att få sin egen synvinkel.

Med Augmented Sandbox blir det också möjligt att låta människor ge sina egna förslag på hur platsen skall se ut. Låt de boende själva föreslå vilken sorts sittmöbel som skall vara på platsen, vilken sorts buske eller vilken sorts gunga. Rotera, flytta runt och testa. Låt många människor spara sina förslag så kan du analysera likheter och skillnader i hur folk vill ha det på platsen. På det här sättet har vi jobbat med dialoger i innovationspiloten Pladdra.

Ett annat användningsområde kan vara rörelsepedagogik i skolan. Låt dina förskolebarn röra sig runt i en AR-yta och hitta alla insekter du har gömt. Eller varför inte träna på multiplikationstabellen ute på skolgården genom att fånga objekt som representerar rätt svar på mattetalet? Forskningen har länge pratat om fördelarna med att lära sig i rörelse, och med AR i en padda eller telefon blir möjligheterna stora.

AR kan också användas i kultursammanhang, varför inte låta besökarna få en extra dimension i en utställning? I exemplet Fotoutställning med Ralph Nykvist gjorde vi ett innehåll till barn, även om målgruppen i första hand var vuxna. I ett annat exempel, 72 på H22, levandegjordes utställningen med hjälp av AR som besökarna kunde se i sina telefoner.

Plattform istället för många separata lösningar

Möjligheterna är många och därför kallar vi den här plattformen för ”Augmented Sandbox” – en möjlighet att testa koncept och bygga vidare på lösningar med en gemensam lösning. På det sättet kan vi jobba smartare, istället för att alla ska skapa sina egna lösningar (det är inget fel i det, men blir lite för dyrt).

Faktum är att vi med plattformen byggt vidare på flera olika pilotarbeten; Pladdra för lekplatsdialoger, Helsingborgsrummet och AR-lösningen för webbgalleriet i Dunkers-utställningen Barnens H22. Behoven från verksamheten har fångats upp i ett flertal andra arbeten där vi på Hbg Works varit en drivande part. Behoven har varit tillräckligt många och utspridda i verksamheterna för att sätta igång en gemensam lösning, och detta är alltså ambitionen med Augmented Sandbox.

Vem kan använda Augmented Sandbox?

Alla i staden som vill testa tekniken AR kan använda Augmented Sandbox för att förstå hur det fungerar och hur tekniken kan användas i tillsammans med invånare. Du kan vara lärare, stadsutvecklare, arkitekt, kulturproducent eller bara nyfiken på hur AR praktiskt kan användas. Vi hjälper dig att komma igång.

Går du i utvecklingstankar och vill sätta dig in i källkoden, eller har du en konsult på tråden som kan hjälpa dig med utveckling? Eller är du själv utvecklare och vill sätta upp en egen variant av den här lösningen? Använd den öppna källkoden, den hittar du här:

Kontakt

Namn: Maria Sjödin
E-post: maria.sjodin@helsingborg.se

Namn: Tommy Boije
E-post: tommy.boije@helsingborg.se

Möjlighet att lägga upp 3D-objekt

Med ett 3D-program eller någon av alla de 3D-appar som finns som kan skapa eller scanna samt exportera 3D-objekt och lägga upp objekt i filformatet GLB (går också under benämningen GLTF som är ett gångbart format för webblösningar, därav detta val). När du skall skapa 3D-gallerier behöver du dessutom lägga upp en variant för iOS-enheter, då i formatet USDZ.

Möjlighet att placera ut flera 3D-objekt på en yta

Flera 3D-objekt kan samsas på en och samma upplevda AR-yta med en storlek som du anger. Låt säga att du vill visa ett antal 3D-objekt på ett torg. Definiera storleken på den fysiska ytan där du vill visa 3D-objekten och placera sedan ut dem som du vill

Möjlighet att låta människor redigera objektens placering

För att skapa egna förslag i en byggd virtuell yta så kan du låta människor själva utforma den virtuella ytan med 3D-objekt som du har laddat upp. Med iOS-appen Pladdra kan du med lånepaddor ha en dialog baserat på din virtuella AR-yta. Ytan är möjlig att uppleva i nerskalat läge eller i skala 1:1. Perfekt för dialoger kring nya byggda miljöer.

Möjlighet att visa byggda ytor i en webbläsare

Förmågan att skapa webbgallerier av förslag finns också. En byggd yta eller ett 3D-objekt i galleriet får en QR-kod som man kan scanna med en mobiltelefon eller padda och på det sättet visa objekt och ytor i verkligheten. Perfekt om du tex haft en organiserad dialog med lånepaddor och Pladdra-appen och sedan vill visa resultatet i en vanlig webbläsare.

Möjlighet att visa 3D-objekt och ytor på geografiskt exakta platser

Om du vill kan du positionera 3D-objekt och miljöer på exakta positioner i stadsrummet. Plattformen har nu stöd för att med hjälp av Google Street View placera ut dina skapelser på exakta platser i staden. På baksidan, i wordpress, anger du Latitud och Longitid för objektet och anger den rotation som ditt objekt eller scen skall ha.

Möjlighet att aktivera 3D-miljöer med hjälp av fysiska skyltar.

Ibland vill man kunna aktivera de virtuella objekten och ytorna med hjälp av en fysisk skylt på en plats. Detta finns inbyggt i plattformen. Du laddar enkelt upp en bild i admin-läget och användaren scannar denna bild i fysisk version för att aktivera din virtuella miljö eller 3D-objekt som en AR-upplevelse.

Så här kommer du igång

Kontakta oss på Hbg Works om du vill ha tillgång till plattformen för att testa. Plattformen är inte helt användarvänlig ännu eftersom den fortfarande är i pilot/beta-läge, så det behövs en liten introduktion från oss för att komma igång.

Plattformen består av ett antal olika beståndsdelar som du, om du vill skapa egna AR-miljöer, behöver få tillgång till genom att vi lägger till dig som användare i tjänsten (nr 1) och hjälper dig komma igång.

  1. WordPressbaksidan. Här loggar du in och skapar ett dialogprojekt, utställnings- eller skolprojekt med de inställningar (ytans GPS-position, golv etc) och 3D-objekt du vill använda. För att kunna logga in behöver du läggas till som användare på sidan. Hör av dig så löser vi det.
  2. iOS-appen Pladdra, distribuerad via App Store (för nuvarande version) eller Testflight (när vi gör uppdateringar och testar ny funktionalitet). Denna funkar bra för att på en låne-enhet göra en dialog eller liknande.
  3. Webbgalleriet – ”framsidan” där du kan visa resultatet av dialogprojekt och annat i en vanlig webbläsare och där besökaren kan scanna en QR-kod för att se scener och 3D-objekt som AR-upplevelser. Här är ett exempel från en dialog på Planteringen, och här är samma galleri men med ett annat innehåll. Prova att scanna QR-koden för en modell för att testa AR-funktionerna i din webbläsare i din lur eller padda.