API-portalen: Paraplyet för den datadrivna staden
Plattform

API-portalen: Paraplyet för den datadrivna staden

Portalen som samlar alla API:er på ett ställe

API:er används för att överföra data från ett ställe till ett annat, och är en teknik som gör att program, system och appar ska kunna kopplas samman. API-portalen är en webbplats som samlar information om alla API:er på ett och samma ställe. Portalen underlättar för utvecklare och andra användare, som kan prenumerera på API:er och hitta all information de behöver för att kunna använda API:erna. Tanken är att portalen ska användas såväl internt i staden som externt.

Fördelarna med en gemensam portal är många. Vi slipper bland annat att manuellt tilldela åtkomst till olika API:er. Vi kan se vilka API:er som faktiskt används och hur de används – värdefull information som kan användas för vidareutveckling och framtida förbättringar.

Arkitekturen i API-portalen är smart uppbyggd. Det gör att vi till exempel kan byta ut ett bakomliggande system, utan att behöva oroa oss för driftstörningar, varken i våra egna system eller i tredjepartsappar.

  • Insamling av information från API:er

    Att ha information om alla API:er på ett ställe underlättar för utvecklare

  • Automatisk tilldelning av API-nycklar

    Tidsbesparingar när vi slipper manuellt arbete

Vill du ha tillgång till API-portalen?

Kontakta Sebastian Thulin om du vill ha åtkomst.