Hur kan vi minimera den offentliga konsumtionens klimatavtryck?

Framtidens Helsingborg
Framtidens Helsingborg

Helsingborgs Stad upphandlar varor och tjänster för 3,4 miljarder skattekronor per år och dessa inköp orsakar tillsammans 115.000 ton Co2e. ”Den ekologiska skuldens dag”, alltså dagen då konsumtionen i ett land överstiger naturens förmåga att stå för resurserna, infaller tidigare och tidigare för varje år i Sverige. I år inföll dagen den 3 april. Samtidigt har Helsingborgs Stad satt upp ett ambitiöst mål för 2030 tillsammans med en stor mängd andra städer i världen – klimatneutralitet 2030. Tanken är att på så många områden som möjligt se över och minska klimatpåverkan så mycket det bara går. Den offentliga konsumtionen är en del där vi behöver ställa om ordentligt. Men hur? Det är mängder av kollegor som gör inköp, alla följer inte rutinerna och långt ifrån alla tänker hållbarhet först. Hur ändrar vi kollegornas beteenden? Det vill vi ha din hjälp att svara på!

I innovationspiloten ”Transparenta transporter” insåg vi ganska snabbt att vi behövde titta på hela systemet som finns kopplat till transporterna, och hamnade i ett stort frågetecken: Hur tar vi oss an våra köpbeteenden som skapar alla dessa transporter? Därför sätter vi i gruppen som driver piloten nu igång en direktupphandlingsprocess där vi söker efter vassa aktörer som kan presentera koncept, produkter eller tjänster som bidrar till ett kraftigt minskat klimatavtryck baserat på stadens inköp.

Vi avser ta oss framåt i en iterativ process där vi tillsammans med er och representanter från beställare i verksamheten tittar närmare på ett antal koncept i grupp och där verksamheterna är med för att testa konceptens bärighet i verksamheten. Vi behöver ta fram något fantastiskt tillsammans som minskar stadens miljöpåverkan från inköp och vi avser gå från koncept till pilot, till upphandling av lösning om det visar sig att vi tar fram något som är tillräckligt bra för att skala upp. I den här upphandlingsprocessen upphandlar vi alltså själva processen att landa i en lösning, till skillnad från andra upphandlingar som fokuserar på färdig lösning först. Alla steg i processen som ni ger er in i tillsammans med oss är förstås mot ekonomisk ersättning för dem som väljs ut att vara med i varje steg. Läs mer om processen i bakgrundsmaterialet nedan.

Först och främst vill vi veta vilka bra lösningar som redan finns på marknaden. Därför börjar vi med att fråga er efter förslag på bra lösningar, genom en sk RFI (Request For Information). Alla företag som vill får svara.

Vårt behov: Hur kan vi minska klimatavtrycket från offentlig konsumtion i Helsingborgs Stad på ett sätt som uppfyller kraven enligt nedan?

 1. Syfte

  Syftet med denna RFI är att samla in information om koncept, produkter och tjänster som kan bidra till att kraftigt minska klimatavtrycket från Helsingborgs Stads inköp. Vi vill undersöka vilka befintliga lösningar som redan finns på marknaden som kan möta ovan formulerade behov, och därefter utveckla koncept tillsammans med flera lovande aktörer.

 2. Bakgrund

  Helsingborgs Stad upphandlar varor och tjänster för 3,4 miljarder skattekronor per år, vilket orsakar 115 000 ton CO2e. Staden har satt upp ett ambitiöst mål att vara klimatneutral till 2030. För att uppnå detta mål behöver vi ställa om den offentliga konsumtionen. Vi söker därför efter aktörer som kan erbjuda lösningar för att minska stadens miljöpåverkan från inköp.

 3. Information som begärs
  Vi ber intresserade aktörer presentera koncept, produkter och lösningar som redan finns som är utformade enligt:a. Användarvänlighet
  • Enkelt att använda och skapar minimalt extra arbetstid i verksamheterna
  • Följer en metodik och mall som är lätt att upprepa och replikera
  • Underlättar i det dagliga arbetet och gör det lätt att göra rätt

  b. Åstadkommer beteendeförändring och: 

  • Skapar engagemang, utmanar och inspirerar – sporrande att göra ännu mer
  • Lär medarbetare att tänka klimat först
  • Gör att varje person upplever att deras val kan göra skillnad

  c. Smart utformat

  • Transparent med potential att återanvändas även utanför Helsingborgs gränser
  • Gör att vi kan följa upp om våra insatser får effekt
  • Skapar möjlighet för nya aktörer att presentera en hållbar lösning
  • Använder möjligtvis den senaste tekniken inom AI-området eller liknande, men den här förfrågan är öppen för olika typer av lösningar, även analoga

  Aspekter att ta hänsyn till i arbetet:

  • Staden har en miljöspendanalys som visar att klimatavtrycket baserat på inköp är 115 000 ton koldioxidekvivalenter per år
  • En kartläggning av några av inköpsbeteenden som finns i staden tillsammans med insikter om inköparens vardag
  • Inköpen börjar inte när beställaren trycker på knappen, utan när budget läggs
  • Staden har idag inte full koll på exakt vilka som beställer och det finns inget krav på förkunskaper, men det är cirka 1 350 personer som någon gång under ett år gör en beställning (staden har 11 000 anställda)
   Det finns inget krav på förkunskaper, men det finns en två-timmars utbildning som genomförs cirka 8 gånger per år.
  • Livskvalitetsprogrammet och Klimat- och energiplanen sätter riktningen för stadens arbete med hållbarhet
  • Det finns rapporter om offentlig konsumtion som kan vara relevanta
  • Det finns en digital tjänst på gång som adresserar transportfrågan och en annan som adresserar möjligheten att dela och återbruka med varandra i staden istället för att köpa nytt
 4. Vi ber nu dig som aktör i näringslivet, akademi eller föreningsliv etc att beskriva på en konceptuell nivå hur en lösning som tar hänsyn till de aspekter som vi listat ovan och uppfyller kriterierna.

Dokumentation och ytterligare information

 • Vi ber er att inkludera följande information i era svar:
 • Beskrivning av konceptet, produkten eller tjänsten.
 • Beskriv hur lösningen uppfyller kriterierna ovan
 • Ge gärna referenser till tidigare projekt eller kunder
 • Beskriv eventuell användning av AI eller annan teknik i lösningen
Tidsramar och deadlines

Sista datum för att skicka in svar på denna RFI är 2023-08-31.

Efter genomgång av svaren kommer vi att (förutsatt att det inte redan finns en bra lösning på behovet redan) annonsera en direktupphandling av en process där vi tillsammans utvecklar ett koncept med flera aktörer.

Kontaktinformation:

Vänligen skicka era svar och eventuella frågor här i Kommers.

Bakgrundsmaterial och referenser
Länkar till bakgrundsmaterial och referenser som kan vara relevanta för arbetet:
 • Vi har i projektgruppen kartlagt några av inköpsprocesserna, se här.
 • Helsingborgs innevarande klimat- och energiplan finns här, där målsättningarna för att bli hållbara och klimatneutrala finns beskrivna.
 • Helsingborg har ett ambitiöst program för att alla invånare skall uppleva maximal livskvalitet. I denna finns en rad hållbarhetsmål listade med bäring på målen om hållbar offentlig konsumtion. Läs mer här.
 • Det finns rapporter om offentlig konsumtion som kan vara relevanta.
 • En innovationspilot undersöker om vi kan åstadkomma fler samlastningar av varor som skall till oss genom att visualisera transporterna till och från kommunens verksamheters adresser. På det sättet minskar vi klimatavtrycket från transporterna. Läs mer här.
 • En annan innovationspilot som adresserar en pusselbit i händelsekedjan av offentlig konsumtion, kallas Haffa och är kommunens interna marketplace-lösning. Läs mer här.

Stort tack för hjälpen!