Du har fått möjlighet att arbeta med ditt team eller andra med Helsingborgs stads utmaningar, och nu behöver du bestämma vilken väg ni ska ta!

Nedan finns ett antal övningar som ni göra eller ta inspiration från. Alla övningar går att göra på fysiska eller digitala möten, och du behöver inte följa dem i detalj. Det är fritt fram att ändra ordning på saker och ting.

Övningarna är indelade efter hur långt tid de tar att genomföra, många av övningarna kan dock förlängas eller snabbas upp för att passa tiden som du avsatt.

1. Korta övningar (uppskattningsvis 15 minuter)

Ställ en fråga

Om du har lite tid till ditt förfogande kan det fungera att bara ställa diskussionsfrågor, antingen i ”bikupa” eller i mindre grupper:

Om du vill arbeta med flera utmaningar:

  • Vilken är mest intressant/vilken engagerar mest/skapar mest värde?

Om du vill arbeta med en utmaning:

  • Vilka intressenter/aktörer skulle kunna hjälpa oss att lösa utmaningen?
  • Hur kan vi bryta ner utmaningen?
  • Vad skulle nästa steg skulle kunna vara?
  • Vem av er brinner för att jobba vidare med utmaningen och kan tänka sig att ta nästa steg?

En snabb research

Att göra en snabb research om utmaningen kan vara ett bra sätt att använda tiden. Låt gruppen spendera 15-20 minuter med att söka på internet för att se vad de hittar.

Du kan dela in deltagarna i grupper med olika teman (så som statistik om utmaningen, lösningar relaterat till utmaningen, andra platser där man försökt lösa utmaningen, och så vidare.) eller då låter du alla söker som de vill.

Det allra viktigaste är att samla allt ni hittar på ett ställe, så som en digital whiteboard eller ett delat dokument.

Efter researchen kan du ha en diskussion för att se vilka intressanta saker som dök upp, och uppmana deltagarna att spendera lite tid för att gå igenom vad de andra hitta.

Du kan hitta några med tips om metoden här.


2. Lite längre övningar (uppskattningsvis 30-60 minuter)

Jobba med utmaningsmallen

Följ instruktionen nedan och använd denna mall (ladda ner som PDF eller PPT) för att utforska en eller flera utmaningar.

Utmaningsmall

  1. Fundera enskilt över utmaningen/utmaningarna i 5 minuter
  2. Diskutera utmaningen/utmaningarna med en kollega i 5-10 minuter
  3. Fyll i mallen tillsammans i 10-15 minuter
  4. Redovisa för resten av gruppen hur ni har resonerat
  5. Enas om nästa steg

Om du har många deltagare kan det vara bra att dela in er i mindre grupper så att alla kan bidra till diskussionerna.

Kika på våra innovationsinitiativ

Du kan hitta många exempel på innovationsinitiativ på denna webbplats. Det kan vara en stor källa till idéer och inspiration för att arbeta med våra utmaningar.

Några exempel på innovationsinitiativ i staden

Ge alla uppdraget att kika runt bland innovationsinitiativen och välja minst ett projekt som inspirerade dem. Projektet ska vara från en annan förvaltning än deras egen. Diskutera sedan i smågrupper och besluta om ett av dessa projekt att lyfta i en stor grupp och fundera sedan på hur detta projekt kan lösa utmaningar som vi också har.

Efter detta, diskutera några potentiella nästa steg. Exempelvis, varje grupp kan kontakta personen som kommit med idén för att lära sig mer om den och om möjligheten att göra något liknande. Eller så kan de utforska den teknik som använts (om det är relevant) eller lega efter liknande fall. Glöm inte att dokumentera resultaten från workshoppen.

Idégenerering

Om du vill samla många potentiella idéer på hur utmaningen kan lösas, använd en eller flera metoder för att komma på idéer.

Börja med att introducera de gyllene reglerna för idégenerering för att skapa rätt förutsättningar, och följ sedan instruktionerna för idégenerering.

Om du har mer tid, så kan ni fortsätta för att leta efter mönster ibland idéerna och prioritera dem.


3. Långa övningar (över 60 minuter)

Om du har längre tid till ditt förfogande så kan du kombinera flera av ovannämnda aktiviteter, eller välj några av dessa metoder som passar det du vill uppnå.

Det kan vara värt att fundera på att spendera en halvdag eller till och med en heldag för att arbeta med ett antal övningar. Varför inte slå er samman med kollegor från en annan förvaltning och samarbeta kring några av övningarna? Var kreativ och använd din fantasi för att designa övningar som är i linje med det du vill uppnå.


Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

2. Planera och förbered

Öppna