Brännpunkterna beskriver trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar staden direkt. De är en del av den större trend- och omvärldsanalysen som tas fram av stadens samhällsanalytiker varje år.

Att använda information från brännpunkterna kan fördjupa din förståelse av din utmaning. Detta kan ge dig en uppfattning om hur din utmaning kommer att se ut under kommande månader eller år om den inte åtgärdas – kommer den att förvärras, förbättras eller vara oförändrad?

Det går inte att veta säkert men du kan göra en kvalificerad gissning kring framtiden för din utmaning baserad på statistiken bakom brännpunkterna.

Klicka på denna länk för att komma till Helsingborgs brännpunkter, följ därefter dessa steg.

1. Titta på de femton rubrikerna

Titta på de tolv rubrikerna för brännpunkterna. Finns det något som verkar relevant för din utmaning?

  • Om ja, välj en till tre av de relevanta punkterna och fortsätt till nästa steg.
  • Om nej, kan du gå vidare till en annan metod eller gå tillbaka till guiden ”Jag har en utmaning”.

2. Läsa och anteckna

Läs igenom brännpunkterna som du tror är relevanta för din utmaning. Skriv ner det som är intressant eller relevant för utmaningen.

Det är bra att ha dessa frågor i tankarna när du läser:

  • I hur stor utsträckning sker din utmaning?
  • Vad påverkar utvecklingen av din utmaning? Varför?
  • Finns det kopplingar mellan dessa påverkande faktorer och bredare trender fångades upp i brännpunkterna?

3. Analysera vad du hittade

Läs igenom det du antecknat. Ger dina anteckningar ett nytt eller bredare perspektiv på din utmaning? Gav trenderna någon indikation på hur din utmaning kommer att se ut i framtiden?

Om svaret är ja, sammanfatta kort de viktigaste lärdomarna. Dessa anteckningar kommer att vara användbara i ditt fortsatta innovationsarbete.

Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

1. Börja här

Öppna