Det är bra att samla ihop mycket information från användare, men för att verkligen få ut något av den behöver du organisera den så att den blir begriplig och så att du kan hitta mönster.

1. Summera dina fynd

Samla ihop allt material från dina användarundersökningar. Tillbringa sedan lite tid med att gå igenom det och varje gång du hittar något intressant eller viktigt ska du skriva ner det på en post-it-lapp. Det kan vara citat, behov, önskningar, tankar, observationer med mera.

Skriv ner varje fynd på en egen post-it-lapp

Till exempel, om du har intervjuat ungdomar om området de bor i så kanske de har sagt saker som ”här finns ingen plats att hänga” eller ”jag vill börja i en dansgrupp här”.

Varje sak du hittar ska vara på en separat post-it-lapp och kom ihåg att skriva tydligt så att det blir lätt att förstå.


2. Gruppera

När du har alla dina post-it-lappar ska du sätta upp dem på väggen så att du kan se dem allihop. Nästa steg är att gruppera dem efter tema eller område.

Sätt upp dina post-it-lappar så att du kan se dem allihop

Gruppera efter tema eller område

Detta kan ta lite tid och du kan behöva ändra ordningen några gånger för att hitta mönster som verkar relevanta. Om vi fortsätter exemplet från förra steget kring undersökningen om ungdomar, skulle du kunna gruppera följande post-it-lappar:

  • ”Här finns ingen plats där jag kan hänga”
  • ”Jag vill börja i en dansgrupp här”
  • ”Min skola ligger långt hemifrån”
  • ”Jag känner inga likasinnade i området”

En grupp med insikter

Alla dessa skulle kunna handla om ungdomar som möter andra ungdomar i sitt närområde, så dessa skulle du kunna gruppera.


3. Skriv påståenden

Nu när du har dina grupper med post-it-lappar är det dags att göra påståenden av dem. För att göra detta bör du först titta på en av dina grupper med lappar och därefter skriva ett påstående (helst på en post-it-lapp i en annan färg) som summerar vad den representerar. Sätt upp påståendena bredvid områdena som de representerar.

Om vi fortsätter på exemplet ovan skulle du kunna skriva: ”ungdomarna vill träffa fler som bor i deras närområde”.

Exempel på ett påstående för en grupp av insikter

När du har gjort detta ska du ha ett antal påståenden som du kan ta med dig till nästa fas där du ska göra om dem till ”hur skulle vi kunna”-frågor.

Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

5. Hitta mönster och prioritera

Öppna