För att kunna komma på fantastiska idéer behöver du skapa rätt förutsättningar. Det handlar inte bara om vilka idéer du har, utan också om hur du tänker och agerar under en idégenereringsprocess.

1. Grunderna

Det kan låta märkligt men sättet du tar dig an en idégenerering kan ha stor påverkan på kvaliteten på idéerna som du och andra människor som är med dig kommer på.

Att ägna ett par minuter åt att bestämma och förstå några grundregler kommer att öka din chans att lyckas med att komma på en fantastisk idé för att lösa din ”hur skulle vi kunna”-fråga.

Innan du börjar försöka generera idéer, ägna ett par minuter åt att dela och diskutera de gyllene reglerna nedan. Ge alla en chans att ställa frågor och försäkra dig om att de förstår vad som förväntas av dem och varför.


2. Idégenererings gyllene regler

Det finns inga dåliga idéer

För att ha en bra idégenereringssession behöver alla känna sig bekväma med att bidra med sina idéer. Detta innebär att ta bort all form av bedömning, kritik och negativitet. Du vet aldrig var eller vem en bra idé kommer att komma ifrån, så försäkra dig om att du inte svarar negativt eller kritiskt när någon delar med sig av en idé.

Kvantitet av kvalitet

Ofta är de första idéerna de mest uppenbara. När du idégenererar vill du pressa ut så många idéer som möjligt för att komma åt de riktigt bra och intressanta. Kom ihåg att det inte spelar någon roll hur bra eller dålig du tycker att idén är, bara dela med dig av den! Du kan fokusera på kvalitet senare.

Uppmuntra galna idéer

Att begränsa dig till vad som är möjligt är ett perfekt sätt att döda kreativitet. Försök att inte hålla tillbaka utan fokusera på vad som skulle kunna vara en bra lösning på din utmaning. Det är ofta lättare att anpassa en galen idé än att försöka utveckla en säker.

Bygg på varandras idéer

Använd andras idéer för att själv komma på nya idéer. Säg ”ja, och” hellre än ”nej” eller ”men”. Ta kärnan i en idé och gör om den till en ny idé. Uppmuntra sedan andra att bygga på den nya idén.


Efter att du läst, delat och diskuterat dessa gyllene regler är du redo att börja med idégenerering i guidens nästa steg.

Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

6. Ta fram idéer

Öppna