Ett av de bästa och snabbaste sätten att förstå om du har en viktig utmaning eller en bra idé är att prata med andra om det och höra vad de tycker.

1. Hitta folk

Först måste du hitta någon att prata med.

Om du vill utforska en utmaning eller idé kan det vara bra att prata med:

  • Kollegor
  • De människor som du tror kommer du att påverkas av utmaningen, eller att ha nytta av din idé.
  • Invånare
  • Personer med specialistkunskap relaterade till din utmaning eller idé

Försök att prata med minst tre personer och se vad de säger.

Tips! Prata INTE med familj eller vänner om din idé. De kommer nästan alltid att säga att det är en bra idé, vilket inte riktigt hjälper dig.


2. Prata med dem

Om du utforskar en utmaning, beskriv vad du tänker och varför du tycker att det är viktigt att just denna utmaning borde lösas. Ställ frågor, så som:

  • Känner de igen sig i det du beskriver och har de kanske till och med samma utmaning?
  • Tycker de att utmaningen är viktig att lösa, varför?
  • Har de några ytterligare tankar eller perspektiv på utmaningen?

Skriv ner deras svar.

Om du utforskar en idé, beskriv vad den kommer att göra och varför den behövs. Lyssna sedan på vad folk säger.

  • Vad tycker de är bra med din idé?
  • Vad tycker de är mindre bra med din idé?
  • Tror de att det kan vara en värdefull idé?

Skriv ner deras svar.


3. Analysera ditt resultat

Titta igenom svaren som du fick och försök sammanfatta.

Om du utforskar en utmaning, tycker andra som du – att det är viktigt att hitta en lösning på utmaningen? Vilka andra tankar och perspektiv kom fram i samtalen?

Om du utforskar en idé, vad var bra och vad kan behöva förbättras? Vilka frågor hade de, som du pratade med, som kan hjälpa dig att beskriva idén bättre i framtiden?

Om du följer en av de guiderna, gå tillbaka för nästa steg.

2. Ringa in utmaningen

Öppna

7. Omvärldsspana

Öppna

8. Gör din idé mer konkret

Öppna

1. Börja här

Öppna

2. Gör din idé mer konkret

Öppna