Syftet med personliga presentationer är att alla deltagare ska lära känna varandra som individer och att bygga förtroende och öppenhet i gruppen genom att stärka den sociala gemenskapen.

1. Förberedelser

Varje deltagare förbereder en kort personlig presentation om sig själv och delar med sig av viktiga upplevelser, händelser, människor eller berättelser som bidrog till att forma dem som individ.

Förberedelsetid:15-20 minuter.

Använd gärna blädderblocket och skriv ner ord och rita symboler som visualiserar presentationen.

Tips till den som håller i övningen: Gör din presentation först så att deltagarna har en presentation att utgå ifrån.


2. Genomförande

Varje deltagare presenterar för hela gruppen i 3 minuter (eller längre beroende på gruppens storlek). Lyssna aktivt och fokuserat på den som pratar.

Tips till den som håller i övningen: Det är viktigt att skapa en trygg och inbjudande miljö så att den som ska berätta sin personliga historia kan känna sig lugn. I vissa fall kan det bli känslosamt och det är helt okej och ska välkomnas. Om någon skulle bli väldigt känslosam kan det vara bra att ta ett samtal med dem efter övningen.


3. Efterföljande frågor

Om gruppen är liten och ni har gott om tid så kan ni passa på att ha en frågestund efter varje presentation.

Om du följer en av de guiderna, gå tillbaka för nästa steg.

3. Hitta kompisar och skapa ett team

Öppna

3. Hitta kompisar och skapa ett team

Öppna