Den här metoden kan du använda själv eller tillsammans med andra för att komma fram till- och ta de första stegen i ett projekt. Metoden utgår från nio frågor där svaren skrivs ned och blir grunden för er projektplan.

1. Checka in och gå igenom metoden

Samla gruppen och gör en snabb incheckning för att se så alla är bekväma och med i stunden. En fråga kan till exempel vara: Vad hoppas jag få ut av dagen?

Förklara vad ni ska göra

Förklara att det kommer att bli en ganska kort och fokuserad övning som syftar till att gruppen ska komma fram till projektets plan, struktur och hur ni ska jobba. Övningen kommer att utgå från nio frågor som ni i gruppen kommer svara på tillsammans. Skriv ner svaren på papper men för över svaren på datorn efteråt så att det blir lättare att spara och dela med andra.

Tips! Det kan vara en bra idé att använda en whiteboard eller blädderblock istället för att sitta ner vid bord.


2. Skapa en parkeringsplats

Om det dyker upp frågor eller tankar som är utanför huvudfrågorna så kan det vara bra att ha en ”parkeringsplats” för dem.

Skriv ner och sätt dessa frågor på parkeringsplatsen men var samtidigt tydlig med att det är frågor för senare diskussion och att du gör detta för att gruppen ska behålla fokus på huvudfrågorna.


3. Sätt en tidsram för frågorna

Kom överens I gruppen om hur lång tid ni har att slutföra övningen. Fördela tiden jämt per fråga. Exempel om ni har 9 frågor och 90 minuter att göra övningen på så får ni 10 minuter per fråga.

Du som håller i övningen ansvarar för att gruppens diskussion är fokuserad. Du kan också ansvara för att anteckna och hålla koll på tiden. Men du kan självklart dela ut ansvaret till andra i gruppen.


4. Besvara de nio frågorna tillsammans

Ladda ner frågorna


5. Dokumentera

När ni skrivit ner svaren på alla frågorna så ska ni bestämma vem som ska sammanställa svaren och annat material i ett dokument som ni kan dela i teamet. Dokumentet kan återanvändas och byggas på under projektet eller användas som dokumentation av startpunkten för projektet.


6. Checka ut

Avsluta övningen med en utcheckning där alla projektmedlemmar svarar på vad de ska göra härnäst i projektet.

Om du följer en av de guiderna, gå tillbaka för nästa steg.

3. Hitta kompisar och skapa ett team

Öppna

3. Hitta kompisar och skapa ett team

Öppna