IDOARRT är ett enkelt verktyg för att stödja dig att leda en effektiv workshop eller möte genom att sätta ett tydligt syfte, tydlig struktur och tydliga mål från början.

Syftet är att alla deltagare ska förstå varje del av workshoppen eller mötet, vilket hjälper till att skapa en trygghet i grupp. Akronymen står för Intention (syfte), Desired Outcome (önskat resultat), Agenda (agenda), Rules (regler), Roles and Responsibilities (roller och ansvar), och Time (tid).

1. Förbered överblick

Innan workshoppen, förbered en Powerpoint-bild eller ett fysiskt blädderblock med alla delarna av IDOARRT-metoden.

Intention – Vad är intentionen, eller syftet, med mötet? Med andra ord, varför har vi workshoppen?

Desired Outcome(s) – Vad ska vi ha uppnått vid slutet av mötet? Vad ska resultatet av workshoppen vara?

Agenda – Vilka aktiviteter ska gruppen genomföra och i vilken ordning, för att röra sig mot det önskade resultatet? (se nästa del för mer information)

Roles – Vilka roller och vilka ansvarsområden behöver vara på plats för att mötet ska genomföras på ett smidigt sätt? Vem facilitera och vem deltar? Vem dokumenterar, och vem håller koll på tiden? Vad förväntar du dig av deltagarna?

Rules – Vilka regler gäller för mötet? Detta kan gälla överenskomna beteenden eller sätt att tänka (som att vi vill tänka fritt och att försöka att inte begränsas av vad som är möjligt). Detta kan också handla om att använda olika appar eller om praktiska regler relaterade till det fysiska utrymmet. Det kan vara en idé att låta deltagarna lägga till regler så att de känner ett ägarskap i denna del.

Time – Hur mycket tid har vi på oss?


2. Förbered detaljerna

När du planerar din agenda kan du använda denna enkla modell.

Workshop-model

Modelln visar vad att varje workshop eller möte har en början, en mitt och ett slut – även om det är ett väldigt kort möte.

Början: Tänk igenom hur du vill börja workshoppen eller mötet. Det är bra att börja med att introducera IDOARRT-modelln, så att alla vet vad de är här för att göra och vad de kan förvänta sig. Sedan är det bra att ta en runda då deltagarna får checka in och presentera sig själva. Att ställa en enkel fråga som varje deltagare får besvara, så som ”vad ser du fram emot med denna workshop?’ kan få igång samtalen. Du kan även få inspiration till incheckningsfrågor här.

Mitt: Det här är den mastiga delen av workshoppen eller mötet. Tänk på vilka aktiviteterna ni kan göra för att röra gruppen mot sessionens önskade resultat? Hur kan alla inkluderas och delta? Hur dokumenterar du arbetets gång? (Du kan titta på de andra metoderna för att få inspiration.)

Slut: Att avsluta workshoppen på ett bra sätt är lika viktigt som de andra stegen. Var säker på att du har tid och en metod för att runda av diskussionerna, så det inte känns stressigt eller oklart på slutet.

Det är bra att ta tid att förklara vad som ska hända härnäst. Summera vad ni uppnått under sessionen och klargöra hur arbetet ska tas vidare och av vem. Ha en kort utcheckning så att alla får chansen att reflektera över vad de lämnar workshoppen med och får en känsla av avslut. Frågor som ”vad lämnar jag workshoppen med?” eller ”vad var workshoppens höjdpunkt för mig?’ hjälper deltagarna att göra detta på ett effektivt sätt.


3. Introducera

Vid början av workshoppen eller mötet, introducera IDOARRT, och gå igenom varje punkt kort. Du kan be deltagarna ställa frågor eller komma med förslag. När gruppen är nöjd med planen, fortsätta med resten av sessionen.


Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

2. Planera och förbered

Öppna