Nu ska du ta några fynd från din forskning och göra om dem till smalare utmaningar som du kan försöka utveckla lösningar på. För att göra detta kommer du att skapa några ”hur skulle vi kunna”-frågor.

1. Samla ihop dina påståenden

Från ditt arbete med att hitta mönster i din forskning bör du nu ha ett antal påståenden som sammanfattar de huvudteman du hittat.

Exempel: ”Ungdomarna vill träffa fler som bor i deras närområde” och ”Ungdomarna känner otrygghet när det är mörkt ute”.

Lägg ut alla dina påståenden framför dig och gå sedan vidare till nästa steg.


2. Öva dig på att skriva en ”hur skulle vi kunna”-fråga

Nästa steg är att omforma dina påståenden till ”hur skulle vi kunna”-frågor för att göra om dem till utmaningar som du kan ta fram lösningarna på. När du skriver dina påståenden i ett ”hur skulle vi kunna”-format indikerar det att en lösning är möjlig och ger dig chansen att svara på dem på olika sätt.

En bra ”hur skulle vi kunna”-fråga förespråkar ingen viss lösning eller idé, utan ger dig möjlighet att tänka innovativt.

Genom att använda exemplen ovan skulle du kunna ändra ”ungdomarna vill träffa fler som bor i deras närområde” till ”hur skulle vi kunna koppla ihop ungdomar som bor i samma stadsdel så att de kan träffa nya vänner​”?

Öva på att skriva en ”hur skulle vi kunna”-fråga till ett av dina påståenden.


3. Skriv fler frågor

Nu när du skrivit en övningsfråga är det dags att skapa en ”hur skulle vi kunna”-fråga till vart och ett av dina påståenden.

Kom ihåg att börja med ”hur skulle vi kunna” och att inte föreslå en lösning i din fråga.

Om vi hade sagt så här i exemplet ovan: ”Hur skulle vi kunna koppla ihop ungdomar som bor i samma stadsdel så att de kan träffa nya vänner​ med hjälp av en app?” då hade vi föreslagit att en app är den rätta lösningen. Men detta vet vi inte än så vi ska inte begränsa oss till den lösningen.


4. Kika igen

Nu när du har gjort klart dina ”hur skulle vi kunna”-frågor ska du se över dem en gång till. Kontrollera att de inte föreslår lösningar utan att det går att lösa dem med flera olika idéer. Kontrollera också att de inte är för breda. Det kan vara lite klurigt att hitta rätt balans, men om de är för breda kan det vara svårt att veta var du ska börja.

Om vi hade sagt så här i det föregående exemplet: ”Hur skulle vi kunna hjälpa ungdomar att mötas?” så hade det kunnat bli lite för brett för oss för att veta var vi ska börja. Genom att lägga till ”i sitt närområde” ger det oss en ram för att börja generera idéer. Ta en titt på videon nedan för ytterligare ett exempel.

När du har gått igenom dina frågor igen och är nöjd med dem ska du gå vidare till nästa steg för att prioritera dem.

Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

5. Hitta mönster och prioritera

Öppna