Om din idé är komplex är det bra att bryta ner den i mindre delar innan du gör en prototyp och testar. I denna metod kommer du att få utforska vilka värden din idé kan ha för slutanvändaren.

1. Vilka värden vill du att din idé ska skapa?

Om du tidigare fyllt i en idécanvas kan du utgår från de värden som du skrivit ner.

Om du inte har fyllt i en idécanvas, fundera över vilka värden din idé kan skapa för slutanvändaren. Utgå alltid från att din idé är en succé! Det blir både roligare och lättare.

Skriv ner värdena, till exempel på post-it-lappar. Ett värde per lapp. (Du ska rangordna dem senare).

Exempel: En idé med två värden kan vara: min idé kommer att  göra biblioteket mer inkluderande (värde 1) och möjliggöra för personer från olika stadsdelar att mötas och lära känna varandra (värde 2).


2. Rangordna idéns värden

Om du skrev flera värden borde du nu rangordna dem med den viktigaste först. Den viktigaste betyder vilket värde måste uppnås för att idén ska lyckas? Vad är den nästa viktigaste, och så vidare.

Du gör detta för att ta reda på vad du ska fokusera på när du senare ska göra din prototyp.


3. Nu har du ett fokus för prototypen

Värdet som sitter högst upp i din rangordning är vad du ska fokusera på när du gör din första prototyp.

Prototypen ska visa hur din idé kommer att skapa just det värdet för slutanvändaren. Den som testar ska sedan tycka till om den tror att din idé kommer att ha detta värde eller hur du kan förbättra din idé eller prototyp.

Om du följer en av de guiderna, gå tillbaka för nästa steg.

9. Gör en prototyp

Öppna

4. Gör en prototyp

Öppna