Det kanske låter självklart, men att spendera 20 minuter på Google kan vara ett bra sätt att börja.

1. Börja här

Gå till www.google.se och sök efter ord som du tycker hänger ihop med din utmaning eller idé och se vad du hittar. Det måste såklart inte vara Google som sökmotor- för att undvika filterbubblan kan det vara bra att prova en annan, tex DuckDuckGo. Det kan också vara bra att söka på engelska så får du ett bredare urval av resultat.

  • Finns det bra bakgrundsinformation om din utmaning?
  • Har någon redan skapat en lösning? (Om du utforskar en utmaning, skriv ner möjliga lösningar på sidan. I Utforska din idé mallen finns en parkeringplats.)
  • Finns det redan en eller flera liknande idéer där ute?
  • Om du hittar projekt som drivits kring liknande idéer eller utmaningar, har de varit framgångsrika?

Anteckna vad du hittar och kopiera länkar till var du hittar det så att du enkelt kan gå tillbaka igen.

2. Analysera vad du hittade

Om du utforskar en utmaning, titta på vad du hittade. Sammanfatta kort de viktigaste sakerna som fördjupar din förståelse av utmaningen.

Om du utforskar en idé, titta på vad du hittade och sammanfatta kort de viktigaste sakerna. Om du hittade liknande idéer där ute betyder det inte att du inte ska fortsätta utveckla din idé. De bästa lösningarna är ofta kopierade eller vidareutvecklade från annat. Du kan behöva göra lite mer efterforskning och testa lite först för att ta reda på det. Och om du inte hittar något liknande är det också okej!

Om du följer en av de guiderna, gå tillbaka för nästa steg.

1. Börja här

Öppna

7. Omvärldsspana

Öppna

1. Börja här

Öppna