Denna utmaningscanvas kan underlätta för dig att ta en generell och bred utmaning och avgränsa den till en mer hanterbar, lokal utmaning. Det kan hjälpa dig att undvika en vanlig fälla: att försöka hitta en lösning som fungerar överallt, för alla.

Utmaningscanvasen kan hjälpa dig att hålla fokus på din utmaning, din målgrupp och det problem du vill hjälpa dem att lösa. Men, utmaningscanvasen är inte skriven i sten! Medan du samlar lärdomar längs vägen återvänder du till utmaningscanvasen och lägger till ny kunskap.

Utmaningscanvas

Här finns ett exempel på en ifylld utmaningscanvas.

Ladda först ner mallen. Skriv sedan ut mallen (om du föredrar att skriva för hand) eller skriv direkt på din dator.

Ladda ner mall

Arbeta igenom vart och ett av de olika områdena på canvasen. Fundera igenom dina svar och skriv ner på canvasen.

1. Vad är utmaningen och vad påverkar den?

Beskriv utmaningen/problemet/skavet kort och koncist. Sedan anteckna olika faktorer som påverkar utmaningen i Helsingborg. Det kan vara sociala eller kulturella faktorer, mänskliga beteenden eller något annat.

Om du fyllde i mallen för utmanings anteckningar tidigare, använd den som en referens.


2. Vem är utmaningen relevant för?

Anteckna vem som berörs av utmaningen. Det kan vara mer än en grupp.

Vilken av de berörda grupperna skulle du säga är viktigast att testa din idé med? Hur det går för dina framtida lösningar kan mycket väl avgöras av denna grupps engagemang. När du vet svaret på denna fråga vet du också vilken grupp som är din målgrupp.


3. Var och när uppstår utmaningen?

Beskriva detaljerna om var och när utmaningen uppstår.

En del utmaningar är kopplade till en specifik plats, till exempel en stadsdel, ett torg, inomhus eller utomhus, eller ett digitalt forum. Den kan också vara kopplad till en specifik tidpunkt som en dag, årstid eller tid på dygnet.

Du kan lämna denna ruta tom om din utmaning inte har en specifik tid eller plats.


4. Vad är de förväntade resultaten?

Beskriva vad du hoppas kunna uppnå om du hittar en lösning på utmaningen, det vill säga vilket värde lösningen skapar.

Det finns olika sorters värden: det kan handla om att kommunen kan spara pengar, att vi effektiviserar och gör tidsvinster, det kan finnas sociala vinster så som ökad jämställdhet eller demokrati.


5. Rama in utmaningen

Nu har du reflekterat över viktiga aspekter av utmaningen. I denna sista ruta ska du skriva en tydlig formulering av utmaningen som du vill lösa och för vem. Du kan börja så här: ’’Hur skulle vi kunna — din formulering–?’’

Tänk på att hålla formuleringen tillräckligt bred för att tillåta dig att hitta oupptäckta områden inom utmaningen, men samtidigt tillräckligt smal så att utmaningen blir hanterbar. Var försiktigt med att inte baka in en lösning i formuleringen.

Exempel:

  • Hur skulle vi kunna stötta unga människor att hitta arbete? (För brett)
  • Hur skulle vi kunna hjälpa unga människor att skaffa jobb med hjälp av en onlineplattform? (Inbakad lösning ’en onlineplattform’)
  • Hur skulle vi kunna stötta unga människor att skaffa sina första jobb? (En bra formulering!)

Tips! Kristina Törnblom, tjänstedesigner på Hbg Works, delar ett tips som kan hjälpa dig att rama in din utmaning. Prova att zooma in och zooma ut!


Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

2. Ringa in utmaningen

Öppna