En idécanvas är ett enkelt verktyg som hjälper dig att utveckla en idé vidare utifrån ett par enkla rubriker som är bra att fundera igenom (Det finns en massa andra liknande verktyg – googla tex på ”Business model canvas” eller ”idea canvas” för en uppsjö av varianter). Genom att göra detta får du en mer genomarbetad idé som du kan beskriva detaljerat för andra.

Idécanvas

1. Ladda ner en idécanvas

Du kan börja med den här enkla idécanvas-mallen:

Ladda ner mall

Skriv sedan ut mallen (om du föredrar att skriva för hand) eller skriv direkt på din dator.


2. Arbeta med canvasen

Arbeta igenom vart och ett av de olika områdena på canvasen. Fundera igenom dina svar och skriv ner på canvasen.

Målet är alltså att tänka igenom idén djupare, så lägg lite tid på detta och skriv ner mer än bara några få ord för varje avsnitt.


3. Få återkoppling

Nu har du din ifyllda idécanvas.

Om du följer en av de guiderna, gå tillbaka till guiden och följ nästa steg för att få lite återkoppling på din idé.

Om du följer en av de guiderna, gå tillbaka för nästa steg.

8. Gör din idé mer konkret

Öppna

2. Gör din idé mer konkret

Öppna