En prototyp hjälper dig att få återkopping från testaren om vad personen gillar eller inte gillar med din idé.

Det är bra att först skapa en enkel och billig prototyp som du kan testa så snabbt som möjligt. Poängen är att du inte ska satsa mycket tid och resurser på en idé som du inte är säker att slutanvändaren vill ha.

Dessutom underlättar en enkel protoyp för testaren att ge återkoppling och förslag om vad som kan bli bättre. En allt för vacker och finslippad prototyp kan gör det svårare för testaren att se möjligheterna till förbättring.

1. Att göra en prototyp för en digital-app

Du kan skapa en väldigt enkel app-prototyp med papper och penna. Du kan låta testaren interagera direkt med prototypen eller spela en film som visar hur någon använder app-prototypen.

Här är en mall (PDF / PPT) och en video som kan hjälpa dig göra en enkel app-prototyp.


2. Att göra en prototyp för en sak eller en plats

Om din idé handlar om en konkret fysisk sak eller en plats kan du släppa lös din kreativitet och göra en prototyp. Gör det gärna med ditt team, det är mycket roligare!

Exempel: Här är en prototyp som elever gjorde för att visa upp deras idéer för förbättringar i staden:

En pappers-prototyp kan även vara bra för idéer som inte rör en fysisk sak eller plats.

Exempel: När SOF-medarbetare ville skapa en ny utbildning om krishantering gjorde de en låtsas-version av utbildningens innehåll som de visade för sina kollegor. De ville se hur intresserade kollegorna var och få återkoppling om utbildningens innehåll. Se prototypen här.


3. Att göra en prototyp för en tjänst eller process

Om idén handlar om en tjänst eller arbetsprocess kan du göra en storyboard. Det är en kort serie av bilder med till exempel streckgubbar, som är till för att förklara de olika stegen eller de viktiga upplevelserna för den som testar (tänk som rutorna i en serietidning).

Här är en mall (PDF / PPT) som kan hjälpa dig göra en storyboard.

Ett rollspel kan också vara en bra sätt att visa upp idén. Du och ditt team kan spela roller eller funktioner i tjänsten för att visa hur den ska fungera. Du kan även bjuda in testaren i rollspelet så att de kan få en upplevelse av hur tjänsten är tänkt att fungera.

Om du följer en av de guiderna, gå tillbaka för nästa steg.

9. Gör en prototyp

Öppna

4. Gör en prototyp

Öppna