Nu har du flera olika utmaningsområden och du behöver bestämma vad du ska fokusera på. Du kan inte lösa allt samtidigt, så det är dags att prioritera ett problem som du sen kan börja generera lösningar till.

1. Samla dina ”hur skulle vi kunna”-frågor

Från det föregående steget om ”hur skulle vi kunna”-frågor bör du nu ha flera olika utmaningar att arbeta på. Till exempel: ”Hur skulle vi kunna koppla ihop ungdomar som bor i samma stadsdel så att de kan träffa nya vänner​?” och ”hur skulle vi kunna hjälpa ungdomar att känna sig trygga även när det är mörkt ute?’

Lägg dina ”hur skulle vi kunna”-frågor framför dig och gå sedan vidare till nästa steg.


2. Gör en skala

Nu behöver du bestämma hur du ska prioritera dina ”hur skulle vi kunna”-frågor så att du kan välja vilka du ska fokusera på. För att göra det kommer du att göra en enkel skala.

Det finns många olika sätt att bestämma vad du ska basera prioriteringen på, men det är ofta enklast och viktigast att börja med att fokusera på målgruppen.

Rita en vertikal linje mitt på ett stort papper. Skriv ”störst” längst upp och ”minst” längst ner. Om du har andra skalor som du känner att det är viktigare att basera prioriteringen på kan du använda dessa istället. Men glöm inte det som är viktigast för målgruppen och det som skapar värde för dem.


3. Prioritera

Placera dina post-it-lappar på skalan baserat på vilken du tror är viktigast att lösa, ur din målgrupps perspektiv. Om ni gör detta som en grupp kan det vara bra att diskutera varje ”hur skulle vi kunna”-fråga medan ni placerar dem.

Det kan också vara till hjälp att jämföra dem med varandra. Till exempel om du har placerat en i mitten, är nästa ”hur skulle vi kunna”-fråga mer eller mindre viktig för din målgrupp? När du har placerat allt på skalan – fundera på om du tycker att någon ska byta plats.

Gå vidare till nästa steg när du är klar.


4. Välj

Nu behöver du helt enkelt bestämma vilken av frågorna du vill jobba med och generera lösningar på.

Förmodligen är det logiskt att välja en från toppen av skalan, men det kan vara så att andra nära toppen känns viktigare att försöka lösa först.

Ta ett beslut och gå sedan vidare till nästa steg i guiden för att börja generera idéer kring hur du kan lösa ditt problemområde.

Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

5. Hitta mönster och prioritera

Öppna