Nu är det dags att välja! Du har förmodligen många intressanta idéer, men det är omöjligt att utveckla och testa allihop samtidigt. Följ stegen nedan för att välja vilka du ska fokusera på.

1. Samla dina idéer

Från det förra steget om att hitta mönster i dina idéer bör du nu ha många olika idéer eller grupper av idéer som du kan arbeta med.

Lägg ut idéerna framför dig och gå till nästa steg.


2. Skapa en matris

Nu behöver du bestämma hur du ska prioritera dina idéer så du kan välja vilken du ska fokusera på. För att göra detta kommer du att använda en enkel matris.

Det finns många saker att basera ditt val på, men det är ofta bra att börja med att fokusera på din målgrupp och det som kan skapa mest värde och påverkan för den.

Börja med att rita en vertikal och horisontell linje som korsar varandra, mitt på ett stort papper. Därefter, skriv ”Påverkan” intill den vertikala linjen och ”Ansträngning” intill den horisontella linjen.

Om du har andra skalor som är viktigare att prioritera utifrån, kan du använda dessa istället. Till exempel kan en av skalorna vara hur innovativ en idé är, snarare än hur mycket påverkan för användaren den skapar. Eller så kan det vara hur genomförbar en idé är, jämfört med hur önskvärd den är. Kom ihåg vad som är viktigast för din målgrupp och vad som är mest värdefullt för dem.


3. Prioritera

Placera din idés post-it-lappar på matrisen baserat på var du tycker att den passar in på skalorna. Om ni gör detta i grupp kan det vara bra att diskutera varje idé kort medan ni placerar ut dem, så att alla är överens.

Det kan vara till hjälp att jämföra dem med varandra. Till exempel, om du har placerat en i mitten, skapar nästa idé mer eller mindre påverkan eller ansträngning?

När du har placerat ut allt på matrisen, titta om du tycker att några behöver flyttas runt. När du är klar kan du gå vidare till nästa steg.


4. Välj en idé

Nu är det enda som återstår att välja en idé att vidare och utveckla.

Förmodligen är det mest logiskt att välja en från det övre vänstra hörnet av din matris (stor påverkan och liten ansträngning) men det kan förhålla sig så att andra känns viktigare att utveckla och testa först.

För att välja kan du/ni antingen diskutera och komma överens (vilket kan vara mer av en utmaning i en grupp) eller använda en teknik som kallas dotmocracy. Det är en enkel röstningsmetod som går ut på att varje person får tre prickar. Ni kan fördela prickarna hur ni vill, till exempel till tre olika idéer, eller lägga alla på samma idé. Varje person bestämmer själv.

Om ni har några små klistermärken kan ni använda dem men det går lika bra att använda en tuschpenna och rita prickar på de idéer du röstar på.

Ni kan också välja att kategorisera de olika kvadraterna för att enklare bestämma hur och när ni vill genomföra era bästa idéer.

När alla har röstat, ta den idé som fått flest röster vidare till utveckling. Om ett antal idéer har lika många röster, diskutera och gör ett val.

När ni har valt en idé, gå vidare till guidens nästa steg för att utveckla den.

Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

6. Ta fram idéer

Öppna