Att iaktta dina användare är en bra metod för att förstå hur de upplever den utmaning som du utforskar. Det är inte ovanligt att användare under intervjun beskriver vad de gör på ett sätt medan de i verkligheten agerar på ett annat sätt.

Genom att använda denna metod kommer du att studera dina användare i utmaningens naturliga miljö, och dokumentera hur de svarar på, undviker eller kanske kringgår utmaningen. Att observera är även ett bra sätt att samla information om de faktorer som påverkar utmaningen.

Det är en bra idé att använda sig av observationer när dina användare inte vet vad de faktiskt behöver eller vill ha. Att iaktta på nära håll hur de reagerar på utmaningen eller hur de använder en tjänst kommer att ge dig insikter om deras behov.

Följ stegen nedan för att börja. Jobba gärna i par.

1. Hitta dina användare

Du vet vilken din målgrupp är och du vet var och när din utmaning sker (kanske du har skrivit ner det i din utmaningscanvas, ruta 3 och 4). Det är bara att avsätta tid för att gå ut och observera dina användare i verkligheten.


2. Förbered om det behövs

Om utmaningen du utforskar sker utomhus på en offentlig plats kommer du inte att behöva förbereda så mycket förutom att samla ihop ditt anteckningsmaterial och synka med ditt team.

Om utmaningen äger rum inomhus kan du fråga ansvariga personer om lov att använda deras lokaler. Förklara vad du gör, vilken information du är ute efter och hur den ska användas.

Var tydlig med att de inte behöver förbereda något och att syftet med observationen inte är att utvärdera specifika medarbetare eller tjänster utan snarare att bättre förstå utmaningen. Förklara varför det är viktigt att lösa utmaningen så har du en större chans att få tillstånd.


3. Håll ögonen öppna

Vad är det du vill titta närmare på och förstå? Det kan vara bra att skriva ned några frågor som kan hjälpa dig strukturera dina observationer.

Exempel: Du undersöker hur vi skulle kunna öka tryggheten för tjejer på Knutpunkten. Relaterade frågor skulle kunna vara: Hur rör sig tjejer i lokalen? Samlas de på vissa platser? Vilka andra människor interagerar tjejer med? Agerar tjejer annorlunda på helgen eller på kvällen?

Under observationen, letar du efter:

  • Saker eller händelser som påverkar användarens beteende eller humör
  • ”Genvägar” inom systemet som användaren tar till för att nå sitt mål
  • Om något är överraskande
  • Om något verkar irrationellt

Var redo att dokumentera under observationen!

Det vanligaste är att helt enkelt anteckna med papper och penna. Du kan även ta några kompletterande foton av situationen för att bättre komma ihåg vissa detaljer eller för att bygga upp din dokumentation av utmaningen. Om människor kommer med på fotot, fråga dem om det är ok.


4. Reflektera efter observationen

Det är bra att ta en liten stund efter varje observation för att reflektera. Du och din kollega har tid då att se över era anteckningar, diskutera svar som var särskilt intressanta eller överraskande, och reflektera över hur det gick med observationen.

Finns det frågor eller praktiska saker som du skulle göra annorlunda under nästa observationstillfälle?


5. Observationerna är klara

Bra jobbat! Nu är det dags att gå igenom all data som du har samlat observationerna, och eventuellt från andra metoder, för att hitta mönster.

Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

4. Undersök behovet

Öppna