Att prata med människor och ställa frågor är ett bra sätt att få in användarens erfarenheter, upplevelser, och behov i den utmaning eller den tjänst du vill utforska. Intervjuer är en viktig metod för att fånga upp uppfattningar, känslor och förväntningar, saker som är ofta är svåra att observera.

Skillnaden mellan en intervju och att göra till exempel en enkät, är att du i ett samtal har möjlighet att få en djupare förståelse för varför användaren svarar på ett visst sätt. Genom att ha ett öppet förhållningsätt och låta användaren styra samtalet blir det lättare att förstå vilka frågor användaren tycker är viktiga.

Följ dessa steg för att göra intervjuer med användare. Jobba gärna i par.

1. Hitta dina användare

Du vet vem som är din målgrupp (kanske har du skrivit ner det i ruta 4 i din utmaningscanvas). Nu behöver du reflektera över var du kan hitta människor i denna grupp som du kan intervjua.

Känner du till några kollegor, föreningar eller andra kontakter som kan koppla ihop dig med dessa användare? Kan du hitta dina användare i grupper på sociala nätforum? Kan du hitta dina användare i parken, på biblioteket eller på andra offentliga platser?


2. Skapa en intervjuguide

Vad är det du vill få veta under intervjun?

Förbered en intervjuguide. Den består av några breda frågor, så kallade öppna frågor. Genom att ställa öppna frågor kan vi vara säkra på att det som är viktigt för användaren kommer fram under intervjun.

Tips:

  • Det är bra att fråga användaren om en riktig upplevelse: ’’Kan du berätta om förra gången du …?’’ i stället för ’’Kan du berätta om vad du brukar göra när …’’ Då ökar dina chanser att få en detaljerad bild av användarens upplevelse.av
  • Var beredd på att fråga efter relevanta detaljer, till exempel ’’Hur kände du dig när det hände?’’ ’’Vem var med dig? Vad var deras roll?’’ och så vidare.
  • Tänk på att en bra uppföljningsfråga är ’’varför?’’ Vi nöjer oss inte med att veta vad som hände – vi vill förstå varför!
  • Det är bra att ställa några enklare frågor först som uppvärmning, så att alla blir avslappnade. Ordna sedan dina frågor så att de viktigaste kommer först, ifall du skulle få ont om tid.

Exempel på intervjuguide


3. Boka in intervjuer

Nu vet du vem du vill prata med och vad du vill fråga. Då är det dags att skicka ut inbjudan!

I inbjudan bör du förklara vad du gör, vilken typ av information du söker och hur den kommer att användas. Det är viktigt att få med varför deras bidrag är viktigt så att de känner sig manade att bidra med sin tid och sina erfarenheter. Om det är relevant kan du erbjuda dem några olika tider och platser för intervjun.

Tips:

  • Det bästa är att göra sju till åtta intervjuer (men några få är bättre än ingen). Om ditt mål är åtta intervjuer, skicka minst tio inbjudningar eftersom någon ofta ställer in i sista minuten.
  • Man brukar säga att man kommer till en platå till slut då man börjar känna igen svaren och i nya intervjuer kommer samma sak fram som du redan hört. Då vet du att du har tillräckligt med intervjuer.

Exempel intervjuinbjudan


4. Gör intervjun

Under intervjun har du och din kollega/teamkamrat olika roller. En av er hälsar välkommen, berättar hur intervjun ska gå till och ställer frågor. Den andra gör anteckningar och ställer ibland följdfrågor.

Tips: Du kan överväga om det skulle vara till hjälp att spela in intervjuerna så att teamet kan lyssna om, eller för att plocka ut citat. Tänk på att fråga användaren om det är okej och förklara varför du vill spela in.


5. Reflektera efter intervjun

Det är bra att ta en liten stund efter varje intervju för att reflektera. Du och din kollega har tid då att se över era anteckningar, diskutera svar som var särskilt intressanta eller överraskande, och reflektera över hur det gick med intervjun.

Finns det frågor eller praktiska saker som du skulle göra annorlunda under nästa intervju?


6. Intervjuerna är klara

Bra jobbat! Nu är det dags att gå igenom all data som du har samlat in i intervjuerna, och eventuellt från andra metoder, för att hitta mönster.

Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

4. Undersök behovet

Öppna