Nu när du har kommit på flera idéer behöver du organisera dem för att hitta teman och likheter. Detta är ett viktigt steg för att hjälpa dig att gå från ett stort antal idéer till ett mindre antal som du kan prioritera och välja bland. Följ stegen nedan för att göra det.

1. Gruppera idéer

Ta alla dina post-it-lappar och lägg dem någonstans där du kan se dem alla. Nästa steg är att gruppera dem i gemensamma teman eller likartade idéer.

Gå igenom lapparna i grupperna och ta bort dubbletter för att reducera antalet lappar.

Medan du gör detta bör du diskutera och bestämma vilken typ av teman eller kluster som känns relevanta. Du vill fortfarande att varje grupp med idéer ska vara unik och om några idéer inte passar in i någon grupp så kan de vara för sig själva.


2. Ge grupperna rubriker

När du är klar med att gruppera bör du ge varje grupp en kort rubrik som summerar vad gruppen handlar om.

Försök hålla rubrikerna korta och enkla. Satsa på tio ord eller mindre och skriv tydligt så att det är lätt att läsa.

När du har dina grupper och rubriker är du redo att gå vidare till nästa steg i guiden och prioritera dem.

Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

6. Ta fram idéer

Öppna