Äntligen är det dags att komma på lösningar! Det finns många olika metoder och processer du kan använda för att generera idéer. Här är några att välja på. Försök kombinera några av dem i samma idégenereringssession, det kan hjälpa dig att tänka från olika perspektiv.

1. Vad är en idé?

Innan du börjar skapa idéer är det bra att kort reflektera över vad en idé är. I den här kontexten söker vi idéer som kan vara lösningar på vår ”hur skulle vi kunna”- fråga, men i den här fasen är det bara ett frö till en idé du letar efter – inte detaljerna.

Du behöver bara beskriva kärnan i din idé kort. Det behöver inte vara genomtänkt. Att kunna förklara den med tio ord eller mindre kommer att hjälpa dig fokusera på att komma på många idéer istället för att fastna på en eller två väldigt detaljerade idéer.

Beskriv din idé kort och konkret

Exempel: om vår ”hur skulle vi kunna”-fråga var: Hur skulle vi kunna hjälpa ungdomar att känna sig trygga även när det är mörkt ute? Då skulle du kunna skriver ner idéer såsom:

 • Personliga drönare som följer ungdomar på kvällen.
 • En knapp på deras telefoner som tänder gatlyktorna.
 • Glad musik som spelas på offentliga platser kvällstid.
 • Självlysande konst på gångbanorna.
 • Boka en kompis-tjänst som följer med dig när du ska någonstans.

Många av dessa idéer kanske låter lite orealistiska, men det gör inget! Som vi sa i de gyllene reglerna för idégenerering, i den här fasen finns det inga dåliga idéer och genom att bara skriva några ord som i exemplet ovan, kan du dela med dig av idéns kärna utan att fasta i detaljer eller praktikaliteter.

Det är den här inställningen som kommer att hjälpa dig att ha effektiva idégenereringssessioner, oavsett vilken metod du följer.

Nedan finns flera metoder att välja på. Prova en eller flera av dem!


2. Processen

Ta din ”hur skulle vi kunna”-fråga och placera den i centrum av den plats du använder för idégenerering. På en vägg, mitt på ett bord eller på en digital whiteboard.

Välj en av idégenereringsmetoderna nedan och om du idégenererar tillsammans med andra, förklara metoden för dem. Diskutera kort kring de gyllene reglerna för idégenerering för att skapa rätt förutsättningar.

Ge dig själv en fast tidsram för att idégenerera med hjälp av den/de valda metoden/metoderna. Du bör ha tillräckligt med tid för att komma in i ett flöde, men inte för mycket, målet är att du ska känna en viss tidspress. 15-30 minuter per metod är vanligtvis lagom för att få en bra mängd idéer, men du kan givetvis avsätta mer eller mindre tid också.

Försök att komma på idéer individuellt och under tystnad. Detta ger dig möjlighet att tänka utan att bli distraherad av andra.

Skriv ner varje idé på en separat post-it-lapp och försäkra dig om att den är kortfattat och tydligt skriven så att alla kan läsa den.

Efterhand som du skriver ner varje idé, sätt upp den på den plats där du har din ”hur skulle vi kunna”-fråga så att alla kan se den. Det kan också vara bra att samtidigt läsa upp din idé, men bara väldigt kortfattat. Detta kan hjälpa andra att bygga på sina idéer och få ny inspiration.

Nedan finns flera metoder att välja på. Prova en eller flera av dem! När du har massor av idéer gå till nästa steg av guiden för att organisera dem.


Fyll rutnätet

För att hjälpa dig att fokusera på kvantitet istället för kvalitet får du här en enkel metod som ger dig ett mål att arbeta mot.

Allt du behöver göra är att rita upp ett rutnät på ett blädderblockspapper, en whiteboard eller var du nu gör din idégenerering. Satsa på att ha minst 30 rutor, men om du känner dig ambitiös kan du lägga till så många fler du vill.

Börja hitta på idéer för att lösa din ”hur skulle vi kunna”-fråga och skriv ner var och en på en egen post-it-lapp. När du har skrivit en, sätt upp den på rutnätet i en av rutorna. Allt du behöver göra nu är att fylla alla rutor med olika idéer, en idé per ruta. Enkelt!

Om ni är en större grupp kanske ni vill ha varsitt rutnät att fylla. Ni kan till och med tävla mot varandra och se vem som fyller sitt rutnät snabbast.


Hur skulle … göra det?

I den här metoden hämtar du inspiration från hur stora företag och organisationer skulle kunna lösa din utmaning. Ta helt enkelt din ”hur skulle vi kunna”-fråga och fråga sedan dig själv: hur skulle … göra det?

Allt du behöver göra sen är att komma på idéer genom att föreställa dig vad de skulle göra. Skriv ner varje idé på en egen post-it-lapp och sätt upp dem på en vägg, ett blädderblock eller ett bord. Efter en till två minuter, byt företag eller organisation och gör det igen!

Här kommer några förslag du kan använda, men du kan lägga till vilka du vill. Hur skulle:

 • Google
 • Nike
 • Apple
 • Amazon
 • Ikea
 • ett Kickstarter-projekt
 • FN
 • Facebook
 • Tesla

…göra det?


Mash-up

En mash-up är ett sätt att generera nya idéer genom att sätta samman olika saker.

Allt du behöver är att snabbt brainstorma fram en lista över olika teknologier och en lista med saker relaterade till din ”hur skulle vi kunna”-fråga. Skriv ned båda listorna så att alla kan se dem.

Nu börjar det roliga! Ta helt enkelt en teknologi bland den med en sak relaterad till din ”hur skulle vi kunna”-fråga. Se vilka idéer du kan skapa genom att kombinera dem på något sätt. Och när du är klar fortsätt att ”blanda” genom att sätta samman ett nytt par.

I vårt exempel på ”hur skulle vi kunna”-fråga (Hur skulle vi kunna hjälpa ungdomar att känna sig trygga även när det är mörkt ute?) skulle du kunna blanda ihop saker på följande vis:

 • Spotify + offentliga miljöer= Glad musik som spelas på offentliga platser kvällstid.
 • Mobiltelefon + gatubelysning= En knapp på deras telefoner som tänder gatlyktorna.
 • Uber + vänner= Boka en kompis-tjänst som följer med dig när du ska någonstans på kvällen

Idé association

Denna metod använder ett urval av slumpmässiga ord och bilder för att stimulera nya idéer.

Allt du behöver göra är att ta fram en slumpmässig bild eller ett ord, och därefter lägga en till två minuter på att försöka hitta på idéer som är förknippade med ordet eller bilden för att lösa din ”hur skulle vi kunna”-fråga.

Du kan antingen förbereda några ord eller bilder i förväg eller kanske prova några slumpgeneratorer såsom Random Word Generator eller Random Pictures

Skriv ner varje idé på en egen post-it-lapp och sätt upp dem på en vägg, ett blädderblockspapper eller ett bord. När tiden är ute, byt ord eller bild och börja om.

Sätt en tidsgräns för dig själv – runt 30 minuter är lagom för att ge dig tillräckligt med tid att använda ett antal ord eller bilder. Det går bra att bland ett urval av bilder och ord också!


Negativ brainstorming

Det här är en rolig metod som kan hjälpa dig att hitta på riktigt intressanta idéer. Istället för att försöka komma på idéer kring hur du kan lösa din ”hur skulle vi kunna”-fråga, försöker du först komma på idéer kring vad den sämsta lösningen skulle kunna vara.

I vårt exempel på ”hur skulle vi kunna”-fråga (hur skulle vi kunna hjälpa ungdomar att känna sig trygga även när det är mörkt ute?) skulle du kunna skriva ner idéer såsom:

 • Spela läskig musik på offentliga platser
 • Stänga av alla gatlyktor
 • Hyra skådespelare som förföljer folk under kvällstid

När du har kommit på dessa negativa idéer, undersöker du vad som skulle kunna hända om du gjorde om dem till något positivt. Såsom:

 • Spela glad musik på offentliga platser kvällstid
 • En knapp på deras telefoner som tänder gatlyktorna
 • Boka en kompis-tjänst som följer med dig när du ska någonstans

Skriv en ny post-it-lapp för var och en av de positiva idéerna och koppla ihop dem med den negativa motsvarigheten.

Om du följer guiden, gå tillbaka för nästa steg.

6. Ta fram idéer

Öppna