Vad är en innovation?

Det är många som tänker på teknik och digitalisering när de hör ordet innovation, men begreppet rymmer så mycket mer. I grund och botten handlar det om att våga utmana våra befintliga arbetssätt och vårt befintliga erbjudande. Det handlar om nya och bättre sätt att möta behov.

Att vi ska våga testa saker som vi aldrig har testat förut. Det handlar framför allt om att vi ska ha förmågan att genomföra det. Om vi inte skalar upp lösningen så har vi inte skapat värde och då kan då inte heller kalla det en innovation.

Vi kommer att testa många saker på resan, flera kommer att misslyckas, men då lär vi oss och tar med den kunskapen vidare. Ett källsorterande avloppssystem, en AI-assistent som hjälper förskolelärare och ett aktivitetshus som slängt regelboken – det här är bara några exempel på de innovativa tester som görs i staden just nu.

Se fler exempel i vår innovationsdatabas.

Hur jobbar vi med innovation?

Innovationsarbetet i Helsingborg ska skapa en smartare och mer hållbar stad med hög livskvalitet för våra invånare. För att driva arbetet framåt satsar vi 250 miljoner kronor på innovation fram till 2022. Pengarna används för att finansiera nytänkande projekt i kommunen, som du kan läsa mer om på den här webbplatsen. Vi tror på att vara transparenta med allt vi gör, vi tror på att kraften att arbeta tillsammans över gränser för en mer hållbar stad.

Vi genomför innovationsarbetet på tre sätt. För det första satsar vi på idédriven innovation som innebär att vem som helst kan komma med en idé och få stöd med innovationsprocessen. Vi har en unik accelerator i Helsingborg som heter Hbg Works dit du kan komma och få hjälp att utveckla din idé. För det andra arbetar vi med behovsdriven innovation. Vi har identifierat ett antal utmaningar där vi behöver radikalt annorlunda för att lyckas. Dessa utmaningar kan vi inte lösa själva, vi behöver hjälp från omvärlden. För det tredje arbetar vi med möjlighetsdriven innovation. Här handlar det om att ta tillvara och visa på möjligheterna med teknik och data för att uppnå effektivitet och kvalitet. 

Vi har tagit fram en innovationsmodell som visar processen från idé till lanserad innovation. Innovationsmodellen består av tre steg:

 1. Att förstå ett behov och formulera idéer för att möta behovet.
 2. Att utveckla en minsta bästa lösning och testa skarpt, lära, bygga en ny version och fortsätta att testa.
 3. Att utvärdera om lösningen skapar värde eller inte, och i så fall skala upp den så att den kan användas av alla som behöver den.

Innovationsmodell

Staden har öronmärkt pengar för innovation. För att förvaltningarna ska kunna ta beslut om satsningar finns ett antal bedömningskriterier. Ju fler av kriterierna som initiativet uppfyller ju högre sannolikhet att det är en möjlig innovation.

 • Löser ett behov inom ett strategiskt område
 • Stor utväxlingspotential i värde (finns skalbarhet)
 • Tänkbar nationell/global nytta
 • Teknisk höjd (om teknik inblandat)
 • Datadrivet (kan mäta effekter)
 • Ej med i ordinarie utvecklingsplan
 • Görs i samarbete med andra (invånare, förvaltningar, akademi, föreningsliv, näringsliv etc)
 • Engagerad idébärare identifierad
 • Osäkert resultat (kan leda till disruption)

Helsingborg är en av Europas mest innovativa städer och en av anledningarna är att vi tror på att samverka med vår omvärld för att lösa våra utmaningar. Vi jobbar för en lite smartare, mer hållbar och omtänksam stad – en utmaning i taget.