Vad?

Vi vill testa nya möjligheter för lekfulla inslag i staden.

Genom att skapa ett lekstråk som sammanbinder stadsdelarna Drottninghög och Fredriksdal.

Mellan den populära lekplatsen Drakar och Prinsessor och den nya lekplatsen på Fredriksdal aktiveras stråket med lekfulla inslag för alla åldrar.

IKEA med samarbetspartners genomför en tävling under hösten 2020, och är delaktiga med ämnet på H22-summit 2020.

Effektmål

Vi vill testa nya möjligheter för lekfulla inslag i staden

Kontakt

Namn: Johanna Elgström
E-post: johanna.elgstrom@helsingborg.se

Namn: Alfred Nerhagen
E-post: alfred.nerhagen@helsingborg.se