Vad?

Vem kommer på nästa besök? Det är en trygghet för våra kunder att veta vem från hemvården som knackar på härnäst. Namn och bild är önskvärt, kanske även något om vilka insatser som planerar genomföras vid besöket. Hur lösningen ska se ut behöver utforskas vidare.

Varför?

I samband med utvärderingsarbetet av HSL-undersköterska framkom i dialog med arbetsterapeut att det för en del kunder är förenat med oro att inte veta vem det är som kommer på besök. Även MAS har bekräftat behovet. Att få den informationen i förväg kan bidra till ökad trygghet för våra kunder och anhöriga.

Personalkontinuiteten i hemvården uppmäts just nu till 10,81. Kontinuitetstalen är hämtade ur beslutsstödet Qliksense. Talen tas fram i enlighet med hur Socialstyrelsen tar fram sin statistik och bygger på antal unika medarbetare som varit hemma hos kund under första måndagen i månaden och 14 dagar framåt (måndag-söndag). Om en helgdag infaller under 14-dagarsperioden hoppar mätperioden framåt en vecka. De kunder som omfattas av statistiken är över 65 år och får minst två besök av hemvården per dag mellan klockan 07-22. Natten inkluderas alltså inte.

Hur?

Lösningen behöver utforskas vidare för att passa kundernas behov. Det skulle kunna vara en skärm hemma hos kunden som kopplas till schemaläggningen. En analog lösning genom foton med namn och insats som sätts upp på en tavla skulle också fylla syftet, men innebära en arbetsinsats för hemvårdspersonalen vid varje besök. En digital lösning vore att föredra.

Arbete med förstudier och förankring är pågående. Vi planerar utveckling under vintern och leverans av en fungerande prototyp i februari 2022, testas och utvärderas under våren hos kunder i hemvården. Implementering hos alla kunder inom hemvården påbörjas under hösten 2022.

Vi ser att skärmen också kan användas inom andra områden i staden som hemservice, LSS-verksamheten, personlig assistans.

Effektmål

Ökad trygghet bland kunder inom hemvården

Kontakt

Namn: Eric Semb
E-post: eric.semb@helsingborg.se