Vad?

Ett program för accelererad innovation som drivna så kallade vårdinnovatörer kan söka till. Under sex månader delar vårdinnovatörerna sin tid mellan att arbeta som vårdbiträde eller assistent, och att utveckla och hitta lösningar på verksamheternas behov och problem.

Varför?

Innovation inom vård och omsorg görs sällan av de som kan frågorna bäst. Medarbetarna i våra verksamheter är de som har den djupa kunskapen om vilka behov och problem som finns och är de som har relationerna till kunderna. De saknar ofta kompetens gällande utveckling och innovation, medan entreprenörer, studenter och startup-företag saknar den djupa kunskapen om vården som vårdpersonalen har.

Genom att på detta sätt bjuda in entreprenörer till vården tror vi att innovationstakten kan accelereras, samtidigt som innovationerna får en tydligare koppling till verksamheterna.

Vi jobbar också aktivt med att ge vårdpersonal kompetens och resurser att arbeta innovativt, bland annat genom innovationssprintar och workshops. Genom vårdinnovatörerna får vårdpersonalen ytterligare möjlighet att lära sig om innovation och utvecklingsarbete.

Hur?

Programmet för accelererad innovation startade i december 2020. Programmet löper under sex månader och innebär för den som blir antagen som vårdinnovatör:

  • Ett kontor på ett vårdboende/LSS-boende/hemvården.
  • Ett enklare ”skaparlabb” med whiteboard, 3D-printer, lödtång, symaskin och annat material.
  • Tillgång till material från boendet som exempelvis rullstolar och blodtrycksmanschetter för mätning och tillpassning av prototyper.
  • Lön under programmet.

Upplägget är att vårdinnovatören två dagar i veckan arbetar som assistent eller vårdbiträde. Under dessa dagar får vårdinnovatören möjlighet att bygga relationer till såväl kunder som personal, och samtidigt få kunskap och insikter kring behoven och problem i verksamheten. Under resterande arbetsdagar jobbar vårdinnovatören med att utveckla enkla prototyper och testa dem samma eftermiddag tillsammans med personal och kunder.

Effektmål

Flera behovsdrivna innovationer baserade på erfarenheter i vårdmiljö

Effektmål

Användarberättelser som kan användas som underlag för innovationsprojekt

Effektmål

Involvering av medarbetare och boende i innovationsprocessen

Invånarinvolvering

Vårdinnovatörerna är i verksamheten, de delar vardagen med vårdpersonalen och talar med boende och hyresgäster. Tillsammans skapar de förståelse för de viktiga problemen och testar lösningar

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se

Namn: Annika Andersson
E-post: annika.andersson7@helsingborg.se