Vad?

Det utbyggda stadsbiblioteket ska bli en central plats i den smarta staden Helsingborg och ett av Europas mest innovativa bibliotek. Här säkerställer vi kompetens och delaktighet så att den smarta staden blir en stad med smarta invånare. Här skapas scener och rum där invånarna kan ta del av och delta i det demokratiska samtalet, bilda sig egna åsikter och där vi tillsammans utvecklar den lokala demokratin och delaktigheten i staden.

Biblioteket är invånarnas arena och den naturliga platsen för staden att möta invånarna på. Det är en plats för innovation och kunskapsdelning mellan staden och invånarna. En testyta för stadens förvaltningar. Här ska man kunna påverka och utveckla innehållet och olika arrangemang och event. Här ska också finnas möjlighet till kreativa rum och studios.

Processen med att utveckla stadsbiblioteket kommer behöva vara innovativt. I det innovativa ligger att vi inte riktigt vet vilken verksamhet vi bedriver om fem till sju år då allt ska stå färdigt. Här blir dialog med våra användare viktig, men också med dem som idag inte använder biblioteket. Det kommer kräva nya, innovativa former för involvering. Biblioteket är intimt sammanlänkad med den populära stadsparken. Här behöver berörda parter tillsammans finna innovativa lösningar som utnyttjar den unika placeringen mitt i stadens hjärta.

 

Varför?

Helsingborgs stad förändras med bland annat ökande befolkning, nya stadsdelar och ny samhällsstruktur. Omvärlden förändras också med globalisering, urbanisering och digitalisering.
Med alla förändringar har människor nu också andra krav på offentlig service. Biblioteket behöver naturligtvis också förändras i linje med detta. Vi ser ökad digitalisering, minskande läsförståelse, krafter som utmanar demokrati och yttrandefrihet, ny media och hur människor flyttar ut och in i staden.

 

Hur?

Verksamheten ska utvecklas tillsammans med invånarna och ett nytt stadsbibliotek som byggs till och om ska vara den centrala mötesplatsen för invånarna i staden. Processen med att utveckla stadsbiblioteket kommer behöva vara innovativt. I det innovativa ligger att vi inte riktigt vet vilken verksamhet vi bedriver om fem till sju år då allt ska stå färdigt. Här blir dialog med våra användare viktig, men också med dem som idag inte använder biblioteket. Det kommer kräva nya, innovativa former för involvering; sociala innovationer.

Biblioteket är intimt sammanlänkad med den populära stadsparken. Här behöver berörda parter tillsammans finna innovativa lösningar som utnyttjar den unika placeringen mitt i stadens hjärta. Vi kommer även att ha en öppen process tillsammans med våra samarbetsparter, personal och staden som bjuds in att vara delaktiga under hela projektet. En förutsättning för att lyckas i detta är en agil process där vi tar vissa beslut sent i processen kopplat framförallt till verksamhetens innehåll.

 

Kontakt

Namn: Josefin Andersson, projektledare Helsingborgs bibliotek
E-post: josefin.andersson@helsingborg.se

Namn: Layla Husain, projektledare involvering Helsingborgs bibliotek
E-post: layla.husain@helsingborg.se