Vad?

Hur ser framtidens boende ut i Helsingborg? Med hjälp av analys av befintlig data, utredning av trender, intervjuer och tester ska framtidens boende utformas på ett innovativt sätt.

 

 

Varför?

Enligt dagens forskning är det viktigt att öppna upp för fler sätt att bo på, bortom de normer och koncept som dominerar idag.

Framtidens boende kommer att vara mer flexibelt, inkluderande och med möjlighet till gemenskap. Integration med boendeformer och sociala funktioner så som odlingsterrasser och gemenskaphetslokaler uppmuntrar nya former av delningsekonomi mellan de boende.

Hur?

Initiativet är uppdelad i tre faser.

En gemensam projektansökan tillsammans med Sernecke, Helsingborg stad, Malmö högskola och Lunds universitet har fått godkänt av Vinnova.

Fas 1 Utforskande fas – underlagsrapport (vintern 2021 – våren 2022)

Genom statistik, analys och brukardialoger med invånare i Helsingborg ska trender utredas inom befolkningsutvecklingen, flyttmönster och framtidens bostadspreferenser.

Huvudsakliga utförare: Helsingborg stad och Lunds universitet

Fas 2 Expo H22 – interaktiv dialog – enkätresultat (vår och sommar 2022)

Vi bygger upp en testbädd/dialogverktyg i en butikslokal på H22- området för att kunna samla in synpunkter om framtidens boende under H22 stadsmässan juni-juli 2022.

Huvudsakliga utförare: Bostadsbolaget, IT – partners och Lunds universitet.

 

Fas 3 Ett innovativt bostadsprojekt (2022-2025)

Projektet ska baseras på fas 1 och 2 avses förverkligas i Helsingborg

Nu arbetas det med forskningsrapporten och konceptet. Detta arbete planeras vara klart juni 2023. Då är projektet klart. Konceptet syftar till att förverkligas i ett verkligt bostadsprojekt i Helsingborg.

Effektmål

Att efter 50 interaktiva brukardialoger om boende i Helsingborg, som ska bli genomförda under H22-veckorna, ha en god insikt hur vi ska utveckla framtidens boende

  • Drivs av

    Stadsledningsförvaltningen

  • Kategori

    Boende

  • Sektor

    Bostäder, Delaktighet, Energi, Fastighet

Kontakt

Namn: Christina Zoric Persson
E-post: christina.zoric.persson@helsingborg.se