Vad?

Snart kan stadens invånare och besökare ta med sitt kontorsarbete till Fredriksdal museer och trädgårdar. Våren 2020 lanserade verksamheten utekonferenser. 2022 tas nästa steg – lansering av utomhuskontor.

Med en kombination av funktionella utearbetsplatser och trygg samt inspirerande miljö ska fler helsingborgare och besökare ges förutsättningar att ta sitt kontorsarbete utomhus. Tanken är att anställda från näringsliv, offentlig sektor och egenföretagare ska kunna nyttja möjligheten att arbeta från Fredriksdal.

Genom satsningen får Helsingborg en helt ny typ av kontorslandskap där folk kan mötas, ladda batterierna, planera och fokusera. Utearbetsplatser på Fredriksdal innebär att en befintlig grönresurs i staden används på ett nytt sätt till förmån för invånarnas hälsa och livskvalité.

Varför?

Hälsa, livskvalitet och hållbart arbetsliv.  En bred forskning lyfter fram fördelarna med att vistas utomhus i grönska. Det sänker våra stressnivåer, ger energi och främjar kognitiva förmågor såsom kreativitet och samarbete. Samtidigt ser vi att många vuxna spenderar 80-90 % av sin tid inomhus, och att problem som stillasittande, stress och utbrändhet ökar i samhället. Därför behövs smarta lösningar som ger invånarna förutsättningar till ett mer hälsosamt arbetsliv.

Flexibelt arbetsliv. I pandemins spår har synen på var och hur kontorsarbete sker förändrats. Många efterfrågar större flexibilitet i arbetslivet, med möjlighet till arbete hemifrån eller från satelliter närmre hemmet. Vi ser ett framtidsscenario där utomhuskontor har en given plats som ett av flera satellitkontor vid sidan av hemmakontoret och arbetsplatskontoret. Framtidens hållbara arbetsplats är en hybrid av ute och inne.

Mervärde! Genom utearbetsplatser på Fredriksdal skapas en helt ny ingång till det kultur- och naturarv som finns på Fredriksdal. Satsningen gör det möjligt för friluftsmuseet att bli relevant för fler och fungera som en helt ny typ av mötesplats i Helsingborg. Här kan människor från näringsliv, offentlig verksamhet och universitet arbeta sida vid sida bortom hierarkier och organisationsgränser.

Hur?

Idén om utomhuskontor har testats på Fredriksdal under hösten 2021. Helsingborgarna hade möjlighet att provjobba vid två prototyper för uteskrivbord tack vare samarbete med designstudion Superlab och utemöbelföretaget Nola. Testet har gett värdefull input inför en implementering av utearbetsplatser på Fredriksdal. Det har också visat att det finns intresse bland helsingborgarna att arbeta från friluftsmuseet.

Under året kommer Fredriksdal att bygga upp zoner för utomhusarbete. Två nya wifipunkter kommer på plats. Genom samverkan med företaget Soliotech kommer det även att skapas en prototyplösning med solceller för att se om wifi, el och förvaring kan integreras i en gemensam servicenod.  Vidare kommer trådlösa kit med router och power banks att testas för att ge flexibilitet till den som själv vill välja en plats på Fredriksdal för sitt utekontorsarbete.

För att möta användarnas skilda behov och preferenser samt skapa utrymme för en flexibilitet satsar Fredriksdal på en diversifierad lösning med mobila samt stationära utomhuskontor. Utbudet kommer att bestå av hopfällbara stolar med bordsplatta, bärbara datorstativ, uteskrivbord, roterbara utestolar med bordsplatta, samt arbetsytor som fästs på träd. De flesta av dessa produkter är nya på marknaden.

Utomhuskontoren kommer erbjudas som en betaltjänst i form av månadsabonnemang. Verksamheter som företag, kommun, myndigheter, universitet och egenföretagare ska kunna köpa tjänsten. Drop in pass kommer att säljas i Fredriksdals huvudentré.

Fredriksdals satsning på utomhuskontor börjar i liten skala, men kan skalas upp succesivt (med fler utearbetsplatser, ökad komfort, utbyggd infrastruktur och kringservice) i takt med att efterfrågan ökar. Konceptet är även gångbart på andra gröna besöksmål.

Effektmål

• Få fler helsingborgare att ta sitt kontorsarbete och sina möten utomhus.

Effektmål

• Genom att tillhandahålla utearbetsplatser främja hälsa och livskvalitet samt hållbarhet och flexibilitet i arbetslivet.

Effektmål

• Skapa en ny ingång till det kultur- och naturarv som finns på Fredriksdal, samt attrahera nya besökare.

Kontakt

Namn: Catharina Nilsson
E-post: Catharina.Nilsson@helsingborg.se