Vad?

Just nu utvärderar och testar Fredriksdal en idé om utomhuskontor i friluftsmuseets gröna kulturhistoriska miljöer. Målbilden är att skapa en co-workingyta utomhus, där mötesytor kombineras med individuella arbetsplatser. Här ska anställa från offentlig sektor och näringsliv kunna arbeta sida vid sida med entreprenörer, studenter och forskare.

 

Det finns en bred forskning som visar att utevistelser i grönska främjar hälsa och välbefinnande. Det    bidrar till återhämtning från stress, ger energi och främjar kognitiva förmågor såsom kreativitet och samarbete. Samtidigt ser vi att många vuxna spenderar större delen av sin arbetstid inomhus. Detta vill ändra på genom satsningen.

Varför?

I pandemins spår har synen på var och hur kontorsarbete sker förändrats. Vi ser ett framtidsscenario där utomhuskontor har sin givna plats som ett av flera satelitkontor vid sidan av hemmakontoret och arbetsplatskontoret. Framtidens hållbara arbetsplats är en hybrid av ute och inne.

Hur?

Genom att skapa ett utomhuskontor på Fredriksdal museer och trädgårdar ger vi också verksamheten en helt ny nisch, vilket i sin tur kan fungera som en språngbräda för nya besökare att upptäcka friluftsmuseet och den botaniska trädgården.

Prototyptest. Idén utforskas både konceptuellt och praktiskt. Testare kan boka in sig på ett förmiddags- eller eftermiddagspass måndag-fredag under hösten 2021. De provjobbar vid två prototyper; ett skrivbord där de arbetar stående och ett skrivbord med stol. En bokning gäller för båda prototyperna. Testare får använda de två utomhuskontoren gratis i utbyte mot att de besvarar två enkäter efter besöket.

Effektmål

• Att vi kan påvisa att det finns ett allmänt intresse och en efterfrågan av utomhuskontor på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Effektmål

• Praktiska erfarenheter och lärdomar inför ett genomförande och en uppskalning av utomhuskontor på Fredriksdal.

Effektmål

• Ökad synlighet för Fredriksdal museer och trädgårdar, samt nya besökare.

Kontakt

Namn: Catharina Nilsson
E-post: Catharina.Nilsson@helsingborg.se