Vad?

Vi vill förstå mer om sambanden mellan badvattenkvaliteten, varför kolibakterier hittats vid stränderna och om de eventuellt kan kopplas till regn och utsläpp från våra avloppsanläggningar.

Vårt projekt Urbana bad ska ge oss fler svar på våra frågor.

Varför?

I Helsingborgs finns allt från lugna naturstränder till centrala badplatser med hög puls vilket ger livskvalitet.

Men det förutsätter god badvattenkvalitet vilket har varit en utmaning.

Hur?

Genom ett projekt som löper från 2020 till 2022 och är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Lunds universitet, Malmö stad, NSVA, VA SYD och Sweden Water Research så undersöker vi vad som påverkar badvattenkvaliteten och hur vi kan säkerställa en så god kvalitet som möjligt i framtiden.

Effektmål

Förståelse för vad som påverkar badvattenkvaliteten och bättre badvattenkvalitet

  • Kategori

    Klimat & Miljö

  • Sektor

    Offentlig miljö

  • Partners

    Lunds universitet, NSVA

Kontakt

Namn: Elisabeth Lindberg
E-post: elisabeth.lindberg@helsingborg.se