Vad?

Vi vill genomföra en innovationssprint för barn och ungdomar. Sprinten ska pågå i två dagar och det finns plats för 100 barn och ungdomar. Målet är att utifrån deras perspektiv utveckla lösningar för äldreomsorgen.

Varför?

Vi erbjuder skollovslediga barn en meningsfull aktivitet och får lära sig om innovation, samtidigt som vi får in nya och i många fall outnyttjade perspektiv, bygger relationer över åldersgränserna och skapar positiva erfarenheter av innovation, vård och omsorg.

Hur?

Vi använder samma grundmodell för våra innovationssprintar som många av de mest innovativa företagen i världen. Metoderna är uppdaterade för att fungera effektivt också inom vård och omsorg. Det handlar om att förstå behoven, och att vara öppen och kreativ kring idéer och lösningar. Därför är det väldigt intressant att bjuda in barn och ungdomar, som ännu inte har lärt sig att ”tänka rätt”, eftersom vi hoppas och tror att de kommer med nya tankar och oväntade lösningar.

Effektmål

Nya idéer och förslag på lösningar för äldreomsorgen från ungdomar

Kontakt

Namn: Maria Rosendahl
E-post: maria.rosendahl@helsingborg.se

Namn: Cecilia Larsson
E-post: cecilia.larsson@helsingborg.se

Namn: Martina Elofsson
E-post: martina.elofsson@helsingborg.se