Vad?

Vi vill utmana traditionell hantering av kommunal varudistribution och testa nya sätt att hantera leveranser med hjälp av digitala verktyg. Tillsammans med och Trafikverket undersöker vi därför om det finns effektiviseringsvinster när data om leveranser delas mellan olika aktörer.

Varför?

Kan bättre tillgång till data om leveranser hjälpa oss att bli mer effektiva och hållbara? Vi hoppas att detta innovationsprojekt ger deltagande parter ökad kunskap så att vi kan ställa smartare krav på transporten och fordonet och skapa en smidigare beställningsprocess. Vårt mål är att antalet leveranser ska minska och att beställningsprocessen ska bli enklare och mätbar.

Till skillnad från andra kommuner där man arbetar med samlastning har vi inga planer på att handla upp en särskild aktör som sköter samordningen och vi har heller inga planer på att starta ett kommunalt bolag som utför transporten. Det här är ett nytt sätt att testa om det går att effektivisera transportarbetet genom att dela data mellan aktörer i branschen och överlåta affärsmöjligheter och effektiviseringsvinster till de som har störst kunskap och störst möjlighet att anpassa sig till förändringar.

Hur?

Vi börjar med att testa i liten skala och tittar på hur leveranser och beställningsprocessen fungerar på Rönnowska skolan. Tillsammans med skolans leverantörer för vi en dialog om vilken data som är intressant och möjlig att dela. Därefter undersöker vi affärsmöjligheter med digitala aktörer och genomför två pilottester där vi testar användarvänlighet och olika tekniker för att smala in och synliggöra data om leveranser. Om piloterna blir lyckade implementerar vi nya arbetssätt och senast december 2022 är vi den första kommunen att erbjuda en digital samlastningsplats för leveranser.

Effektmål

• Antalet leveranser till Rönnowska skolan ska minska med minst 20 % • Avtalstroheten är minst 80 % för Rönnowska skolan. • Framtagen arbetsmetod för att hantera kommunala transporter där data kan delas mellan leverantörer, transportörer och staden.

Kontakt

Namn: Linda Bermin
E-post: linda.bermin@helsingborg.se