Vad?

Skolans allra viktigaste demokratiska organ är elevrådet. Alla skolor gör elevråd på olika sätt och sparar protokoll på det sätt som de tycker funkar bäst. Superbra. Men vad hade hänt om vi öppnade en kanal för varje elevråd att publicera vad de pratar om, ställa frågor till tjänstemän och politiker kopplade till frågorna och få svar direkt? Utan att först gå via en lärare eller en rektor? Kan vi också göra omvänt, att tjänstepersoner och politiker kan posta frågor till elevråden att tycka till om? 

 

Varför?

Det ska vara lättare som elev att göra sin röst hörd och om elevråden kan kommunicera direkt med tjänstemän och politiker, och får svar, tror vi att fler kommer vilja vara med och påverka.

Med möjligheten för elevråden att prata direkt med de som bestämmer och tvärtom kan vi bättre skapa en vardag i skolan som möter de behov som faktiskt finns. Blir en dialog lättare att få till tror vi också att den sker oftare. Och den som blir lyssnad på vill gärna säga mer och den som kan påverka känner sig starkare och tryggare.

Hur?

Idén testas i små steg och vi börjar med ett par skolors elevråd och ser hur idén tas emot. Tillsammans med ett par elevråd i Helsingborg har kommunens barnrättsstrateger (en grupp tjänstepersoner som fokuserar på barns rättigheter) och Hbg Works utvecklat en prototyp som vi just nu testar.

Prototypen är en hemsida som är tänkt som en community för Helsingborgs stads skolors alla elevråd. I förlängningen kan kanske även föreningar, så som Rädda Barnen och så vidare, som arbetar med barns rättigheter i fokus vara med. Kanske kan vi koppla på även Fritidsgårdsråd och ungdomsråd?

Effektmål

Göra ungdomar mer involverade i samhällsutvecklingen.

Invånarinvolvering

Ungdomar och elevråd är delaktiga behovsanalys och i tester av prototypen.

Kontakt

Namn: Veronica Andersson
E-post: veronica.andersson@helsingborg.se